Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

"Vaisalassa suhtaudutaan henkilöstöön reilusti. Esimiehet ovat lähellä ja ymmärtävät tiimiläistensä tarpeita."  Henkilöstötutkimus 2014

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Yrityskulttuurissamme korostetaan kohtuullisia työaikoja ja työmääriä. Uskomme, että menestyksen salaisuus on innostuneet työntekijät, jotka pitävät huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Työelämän tasapaino merkitsee jokaiselle eri asioita, ja haluamme lähestyä aihetta tavalla, joka ottaa huomioon kaikkien työntekijöidemme tarpeet eri puolilla maailmaa. Työtavat, työssä jaksamista tukevat aktiviteetit ja edut vaihtelevat maittain paikallisen lainsäädännön, kulttuurin ja yleisten toimintatapojen mukaan. Käytössä on esimerkiksi seuraavia:

  • joustavat työajat
  • työterveyspalvelut ja -ohjelmat
  • joustavat vapaat
  • etätyöskentely
  • koulutukset ja oppimisen tukeminen
  • kuntoilumahdollisuudet, liikuntaharrastusten tukeminen
  • sosiaaliset tapaamiset ja kulttuuritapaamiset
  • paikallisten säädösten hyödyntäminen siten, että eläkesäästäminen, lastenhoito, tietokonehankinnat ja hyväntekeväisyyslahjoitukset ovat mahdollisia.

Johtajamme ovat avainasemassa mahdollistamassa sen, että työntekijämme voivat saavuttaa sekä ammatilliset että henkilökohtaiset tavoitteensa. Johtajuuskoulutuksissamme kannustetaan johtajiamme innovatiivisiin ja joustaviin ratkaisuihin, jotka parantavat työtyytyväisyyttä, työsuorituksia ja yleistä elämänlaatua.

Lisätietoa aiheesta löydät Yritysvastuu - sivuiltamme.