Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Käyttöehdot

​Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”käyttöehdot") sovelletaan tämän Vaisalan verkkosivuston (jäljempänä ”sivusto”) käyttöön. Tämän sivuston lisäksi näitä käyttöehtoja sovelletaan muihin Vaisalan verkkosivustoihin. Tiettyjä sivuston osia voivat koskea myös lisäehdot. Vaisala varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa, ja se voi itse valita, ilmoittaako se asiasta.

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. ELLET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, SINUN ON LOPETETTAVA SIVUSTON KÄYTTÖ.

1. Rajoitettu käyttöoikeus

Sivuston sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai varastointi osittain tai kokonaan on kiellettyä ilman Vaisala Oyj:n ja sen kaikkien tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Vaisala”) kirjallista lupaa. Sisällön muokkaaminen on kielletty. Voit kuitenkin tallentaa sivuston tietoja tietokoneeseesi ja tulostaa otteita sivustosta henkilökohtaista käyttöäsi varten. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittua viestintävälineissä, kunhan tiedon lähde mainitaan.

2. Takuiden kielto

Sivuston sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on ja silloin kun se on saatavilla. Sivuston tarkkuuteen, luotettavuuteen tai sisältöön liittyen ei anneta mitään suoraa tai välillistä takuuta. Vaisala ei takaa, että sivustossa tai sitä isännöivillä palvelimilla ei esiinny virheitä, viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Vaisala varaa oikeuden muuttaa sivustoa tai estää pääsyn siihen oman harkintansa mukaan milloin tahansa, ja se voi itse valita, ilmoittaako se asiasta.

3. Tekijänoikeusilmoitus

Sivuston sisältö: Copyright © Vaisala 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.

4. Tavaramerkit

Sivusto sisältää yritysten logoja, tuotenimiä, tuotemerkkejä ja muita tunnistesymboleita, jotka ovat joko suorasti tai epäsuorasti Vaisalan omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä. Sivusto voi sisältää myös ulkopuolisten tahojen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tällaisten tavaramerkkien kaikenlainen luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

5. Käyttäjätilit

Sivuston tiettyjen osien käyttäminen voi vaatia käyttäjätilin (jäljempänä ”käyttäjätili”) avaamista. Voit käyttää avaamaasi käyttäjätiliä vain itse. Hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista käyttäjätililläsi tehdyistä toimenpiteistä ja että sinua voidaan pitää vastuullisena käyttäjätiliäsi käyttämällä aiheutetuista vahingoista. Olet vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki käyttäjätiliisi liittyvät tai sen kautta käytettävissä olevat tiedot, sisältäen rajoituksetta käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, säilytetään luottamuksellisina eikä niitä julkisteta tai muuten siirretä ulkopuolisille. Avaamalla käyttäjätilin tai käyttämällä sitä vakuutat seuraavat seikat:
a) Kaikki tilin kautta lähetetyt tiedot ja materiaalit ovat oikeita ja paikkansapitäviä. 
b) Sinulla on oikeus lähettää nämä tiedot ja materiaalit.
c) Sinulla on oikeus tehdä käyttäjätilin kautta tehdyt toimenpiteet ja hyväksyt, että tällaisista toimenpiteistä voidaan periä lisämaksuja.
d) Vaisala voi luottaa käyttäjätilisi kautta lähetettyihin tietoihin ja materiaaleihin ja toimia niiden perusteella.
e) Vaisala voi luottaa käyttäjätilisi kautta tehtyihin toimenpiteisiin ja toimia niiden perusteella.

Lähettämällä tietoja tai tekemällä toimenpiteitä käyttäjätilin kautta vakuutat myös, että sinulla on oikeus ja valtuus  toimia sitovasti edustamasi yhtiön puolesta lähettämiisi tietoihin ja tekemiisi toimenpiteisiin liittyen.

6. Vapautus korvausvelvollisuudesta

Käyttämällä sivustoa hyväksyt, että vapautat Vaisalan vastuusta liittyen ulkopuolisten tahojen esittämiin vaatimuksiin, jotka ovat seurausta sivuston käytöstä näiden käyttöehtojen vastaisesti tai liittyvät siihen.

7. Linkit ulkopuolisille sivustoille

Vaisala ei ole vastuussa materiaalista, jota laaditaan tai julkaistaan niillä ulkopuolisten tahojen ylläpitämillä sivustoilla, joihin sivusto on linkitetty. Tällaisten linkkien olemassaolo ei ilmaise hyväksyntää tai tukea millekään linkitetyllä sivulla olevalle materiaalille.

8. Vastuuvapautus

Vaisala ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat olla seurausta sivuston käytöstä tai sen käytön estymisestä.

9. Henkilötietojen ja muiden tietojen kerääminen

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja julkistamiseen Vaisalan tietosuojalausunnon mukaisesti. Vaisalan tietosuojalausunto on luettavissa osoitteesta http://www.vaisala.fi/fi/contact/pages/privacypolicy.aspx​.

10. Kiistojen ratkaiseminen

Sivuston käyttöön liittyvät kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaisesti.

11. Yhdysvaltoja koskeva lausunto tuonti- ja vientirajoituksia koskevien lakien noudattamisesta 
Sivustolla esiteltyjä tietoja ja tuotteita voivat koskea tuontia ja/tai vientiä koskevat lait ja säädökset. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä koskien sivuston käyttöä sekä tämän tiedon tuontia ja vientiä. Vaisala ei esitä, että sivustolla esitellyt tiedot ja/tai tuotteet soveltuvat hyödynnettäviksi tai käytettäviksi kaikilla alueilla. On omalla vastuullasi selvittää voimassa olevat tuontia ja vientiä koskevat lait ja säädökset sekä noudattaa niitä.