Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuulivoimaennusteet

Yksi suurimmista ongelmista tuulivoiman integroinnissa on tuulen epävarmuus. Tämä päivänpolttava aihe kerää paljon huomiota tuuli- ja sähköteollisuudessa. Lyhyen aikavälin tuuliennusteet voivat auttaa, ja niistä tulee kriittisiä, kun sähköjärjestelmään lisätään enemmän uusiutuvia energianlähteitä. Vaisala työskentelee yhdessä tuuliteollisuuden kanssa. Yhtiö tarjoaa lyhyen aikavälin tuuliennusteita ja poistaa sään aiheuttamia epävarmuustekijöitä.

Short-term wind power forecasts, wind ramp forecast with wind forecasting sensors from Vaisala provide help to the wind energy industry for problems such as uncertainty of the wind and wind power integration.

 Ota yhteys

    Yleiskuvaus

     Yleiskuvaus

    Vaisalan Ramp Cast on lyhyen aikavälin tuuliennuste, joka reaaliaikaisten tietojen ja säämallinnuksen avulla arvioi tuulen odotetun määrän seuraavien kolmen tunnin aikana. Kolme tuntia on kriittinen aika apu- ja integrointijärjestelmille, koska niiden on ylläpidettävä sähköjärjestelmän toimintaa keskeytyksettä. Järjestelmien tehtävänä on tasapainottaa voimaloiden toimintaa ja antaa käyttäjille tietoja siitä, paljonko kukin voimalaitos tai tuulivoimala tuottaa sähköä. Se voi olla haastavaa, jos sähköntuotanto on epävarmaa. RampCastin ansiosta integrointijärjestelmän käyttäjä näkee, paljonko tuulivoimala tuottaa sähköä seuraavien kolmen tunnin aikana. Tämä helpottaa suunnittelua ja päätöksentekoa ja alentaa kustannuksia.

    Materiaalit