Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uunien kaasun kastepistemittaus metallien lämpökäsittelyprosessissa

Riittävän alhainen kosteus on olennaista useissa metallien lämpökäsittelyprosesseissa. Vesihöyry vaikuttaa suojakaasun ja käsiteltävien metalliosien väliseen kemiaan.

Koska lämpökäsittelyprosesseja on monenlaisia, halutut kastepistelämpötilat voivat vaihdella –60 C:n ja +35 °C:n välillä ja olla jopa korkeampia. Koska lämpökäsittelyssä uunin lämpötila on hyvin korkea, uunista tavallisesti johdetaan kaasun näytteenottolinja kastepisteanturille, jotta prosessikaasu jäähtyisi ennen kuin se saavuttaa anturin.

Metal heat treatment furnace, annealing furnaces, sintering furnaces, heat treatment process - measuring dew point with Vaisala meters.

 Ota yhteyttä 

Lue lisää