Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sähköntuotanto ja -siirto

​​​Vaisalalla on laaja valikoima sähköntuotantoon ja -siirtoon soveltuvia jatkuvatoimisia mittalaitteita. Ne auttavat suojaamaan suurjännitelaitteita ja pidentämään laitteiden käyttöikää. Tarkat ja luotettavat öljyn kosteuden, öljyn vetypitoisuuden, suhteellisen kosteuden, kastepisteen, lämpötilan ja ilmanpaineen mittaukset mahdollistavat operatiivisten toimintojen tehostamisen sekä huoltotoimenpiteiden optimoinnin.

  •      80 vuoden kokemus mittalaitteista
  •      Tuhansia asennuksia sähköntuotannon ja -siirron alalla
  •      Huoltokeskukset Suomessa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa

Seuraavilta välilehdiltä löydät sovelluskohtaisia tietoja mittauksista ja niiden eduista.

 Ota yhteyttä 

Lue lisää


SF6-kaasueristeiset laitteistot

SF6-kaasueristeiset laitteistot

SF6-kaasun kuivuuden varmistaminen luotettavalla kastepistemittauksella.


Suurjännitemuuntajat

Suurjännitemuuntajat

Öljyn kosteuden ja vetypitoisuuden reaaliaikainen valvonta suurjännitemuuntajissa mahdollistaa luotettavan toiminnan. Sen avulla saadaan ennakoivaa tietoa muuntajan mahdollisesta vikatilanteesta, mikä auttaa huoltotoimenpiteiden suunnittelussa ja kalliiden käyttökatkosten minimoinnissa.


Turbiinin imuilma

Turbiinin imuilma

Kaasuturbiinin suorituskyvyn optimoiminen kosteuden valvonnalla.


Vetyjäähdytteiset generaattorit

Vetyjäähdytteiset generaattorit

Vetyjäähdytteisten generaattorien kosteuden ja lämpötilan valvominen parhaan tuoton saavuttamiseksi