Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Suurjännitemuuntajat

​​​Muuntajien käytönaikainen öljyn kosteuden ja vetypitoisuuden valvonta

Suurjännitemuuntajat ovat sähköverkon kriittisiä osia. Ikääntyminen, ylikuormitus ja sähköverkon viat rasittavat muuntajia ja lisäävät yllättävien vikatilanteiden ja käyttökatkosten riskiä.
Jatkuvatoiminen ja reaaliaikainen kunnonvalvonta takaa suurjännitemuuntajien turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Samalla se tukee huollon suunnittelua, mikä puolestaan pidentää laitteiston käyttöikää ja vähentää kalliiksi käyviä odottamattomia käyttökatkoksia.

Kosteus vähentää muuntajaöljyn eristyskykyä ja voimistaa muuntajan ikääntymisen vaikutuksia. Öljyn kosteuspitoisuus on perinteisesti mitattu tietyin väliajoin. Kosteuspitoisuus voi kuitenkin muuttua nopeasti, jolloin tietyin väliajoin tehtävät näytemittaukset eivät riitä. Muuntajaöljyyn liuenneet kaasut ovat merkki viasta, ja liuenneiden kaasumäärien muutosnopeuden perusteella voidaan arvioida vian vakavuutta.

Vaisalan ratkaisut suurjännitemuuntajien kunnonvalvontaan

Vaisala Optimus™ OPT100-DGA kaasuanalysaattori on suurjännitemuuntajille tarkoitettu monikaasuanalysaattori. Se on heti käyttövalmis, ehkäisee väärät hälytykset ja tarjoaa stabiilimmat pitkän aikavälin mittaustulokset kuin mikään muu markkinoilla oleva laite – minkä lisäksi se on huoltovapaa.

Vaisala kosteus-, vety- ja lämpötilalähetin MHT410 mahdollistaa suurjännitemuuntajien eristeöljyn luotettavan valvonnan. Perinteisistä ratkaisuista poiketen MHT410 tekee mittauksia suoraan  eristeöljystä, joten se tarjoaa luotettavia trenditietoja. MHT410:ssä ei käytetä kalvoteknologiaa, joten se sietää yli- ja alipainetta eikä sisällä kuluvia osia. Asentaja voi asentaa lähettimen itsenäisesti helposti ja nopeasti. Laite ei sisällä pumppuja, letkuja tai venttiilejä, ja sen kestävä rakenne takaa vakaan suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.

Vaisala HUMICAP® kosteus- ja lämpötilalähetinsarja öljylle MMT330 mittaa muuntajaöljyn kosteuden tarkasti ja antaa jatkuvan, reaaliaikaisen kuvan öljyn kunnosta ja muuntajan toiminnasta. Lähetin valvoo kosteustasoja kaikissa ympäristö- ja käyttöolosuhteissa. Se on yhteensopiva kaikkien eristeöljyjen kanssa. Mittaus voidaan liittää suoraan muuntoaseman tiedonkeruujärjestelmään. Satunnaisiin tarkistusmittauksiin suosittelemme Vaisala HUMICAP® öljynkosteuden käsimittaria MM70.

Vaisala DRYCAP® kastepiste- ja lämpötilalähetinsarjaa DMT340 käytetään kastepisteen mittaamiseen eristeen kuivauksen aikana. Uutta muuntajaa valmistettaessa tai olemassa olevaa muuntajaa huollettaessa selluloosaeriste kuivataan lämmön ja alipaineen avulla. Kuivauksen jälkeen säiliö huuhdellaan kuivalla typellä. Kastepisteen mittaus on laajasti käytetty menetelmä kuivausprosessin seurannassa sekä eristeen lopullisen kosteustason määrittämisessä kaasuhuuhtelun jälkeen.

Vaisala DRYCAP® DM70 -kannettavalla kastepistemittalaiteella voidaan varmistaa nopeasti ja luotettavasti, että hyväksyttävä kosteustaso on saavutettu.

Transformer oil testing: online monitoring of transformer oil with moisture and temperature transmitters from Vaisala

 Ota yhteyttä 

Lue lisää