Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SF6-kaasueristeiset laitteistot


Varmista SF6-kaasun laatu käytönaikaisella kastepiste- ja painemittauksella


SF6-kaasua käytetään suurjännitelaitteiden, kuten kytkinlaitosten ja katkaisimien, eristeenä. Jotta SF6-kaasu toimisi eristeenä asianmukaisesti, sen sisältämän vesihöyryn määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Kosteus voi lisätä ei-toivottujen sekundääristen kaasun hajoamistuotteiden muodostumista, mikä voi aiheuttaa valokaaren ja laitteistohäiriöitä.

SF6-kaasun käytönaikainen -valvonta onnistuu kätevästi Vaisalan moniparametrilähettimellä DPT145. DPT145 on ainutlaatuinen lähetin, joka monitoroi jatkuvatoimisesti sekä kastepistettä, painetta että lämpötilaa. Lisäksi se antaa laskennalliset arvot neljästä muusta parametristä, mukaanlukien kaasun tiheys. DPT145 kuvaa erinomaisen hyvin SF6 kaasun eristeominaisuuksia. Normalisoitu painemittaus havaitsee yhtäkkiset ja pienetkin vuodot, kun taas online kastepistemittaus varoittaa käyttäjää kosteusongelmista, jotka voivat heikentää SF6 eristeominaisuuksia ja vaurioittaa laitetta nopeasti. Jatkuvatoiminen online monitorointi vähentää kenttäkäyntien tarvetta ja auttaa varmistamaan, ettei SF6-kaasua vapaudu ilmakehään.

Tarkistusmittaus on helppoa Vaisalan kannettavalla kastepistemittalaitteella DM70, joka on kevyt, akkukäyttöinen laite ja soveltuu myös SF6-kaasun kastepisteen mittaukseen. Sen nopea vasteaika ja laitteen oma mittaustiedon tallennus nopeuttavat kenttäteknikon työtä. Ainutlaatuinen näytteenottokammio mahdollistaa kastepistemittauksen sekä kaasusysteemin että ilmakehän paineessa. Kammio täyttää ja jopa ylittää ympäristösäädökset: se varmistaa, ettei SF6-kaasua vapaudu vahingossa, se tarvitsee hyvin pienen määrän SF6-kaasua mittausta varten ja se mahdollistaa SF6-kaasun talteenoton ja kierrätyksen.

Laitteiden automaattinen itsekalibrointitoiminto mahdollistaa tarkat kastepistemittaukset ja  anturin pitkän ajan stabiilisuuden. Tekniikka on ollut käytössä yli 15 vuotta ja osoittanut arvonsa alan markkinajohtajien käytössä yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

Sf6 dew point - confirm dryness in sf6 gas with handheld and online dew point instruments from Vaisala. Monitor Quality of SF6 with Online Moisture, Pressure, Temperature and Pressure Measurement

 Ota yhteyttä 

Lue lisää