Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Turbiinin imuilma

Kaasuturbiinin suorituskyvyn optimointi kosteuden valvonnalla


Turbiinin ohjaus vaatii tarkkaa imuilman kosteuden mittausta. Kun ilma on viileää, turbiini toimii tehokkaammin, sillä lämpötilan laskiessa ilman tiheys kasvaa. Tällöin turbiinin läpi virtaa suurempi ilmamassa parantaen  hyötysuhdetta.


1 C:n lämpötilan nousu voi merkitä 0,5 %:n teho häviötä. Imuilma ei kuitenkaan saa olla liian kylmää tai kosteaa, koska se voi johtaa veden kondensoitumiseen tai jopa jään muodostumiseen, mikä vahingoittaa turbiinin siipiä.


Luotettavalla kosteuden valvonnalla laitteen käyttäjä voi jäähdyttää ja puristaa imuilman optimaalisesti, maksimoiden sähköntuotannon ilman kondensaation vaaraa.


Valmistaessamme Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilalähetinsarjan HMT330, olemme hyödyntäneet 30 vuotista kokemustamme teollisuuden kosteusmittausten parissa. Energiateollisuuden toimijoille tämä merkitsee luotettavia, stabiileja ja tarkkoja mittauksia. HMT330-sarjan käyttäjänä voit valita monista vaihtoehtoisista ominaisuuksista: numeerinen ja graafinen näyttö, monikielinen valikko, hälytykset, trendit, yhden vuoden mittaushistoria ja WLAN/LAN-tiedonsiirto.

Control Humidity - Vaisala HUMICAP® Turbine Mounting Kit HMT300TMK

 Ota yhteyttä 

Lue lisää