Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yhteiskuntavastuu

​​Vaisalalla on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää kestävää kehitystä tarjoamalla asiakkailleen kehittämiään teknologioita. Yhtiön säähavaintojärjestelmät auttavat elämän ja omaisuuden suojelemisessa sekä vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Teolliset mittalaitteet lisäävät asiakkaiden liiketoiminnan tehokkuutta sekä vähentävät energian ja materiaalien kulutusta. Uusiutuvan energian sovellukset ja palvelut optimoivat tuulipuistojen ja aurinkovoimalaitosten sijoittelua sekä energian tuotantoa. Ilmanlaadun mittausverkostot varoittavat kansalaisia ja viranomaisia vaarallisista päästötasoista kaupungeissa.

Vaisala huomioi erityisesti YK:n Global Compact -ohjelman tavoitteet ja etenkin siinä mainitut ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristön ja korruptionvastaisen työn. Vaisala mittaa ja arvioi jatkuvasti toimitusketjunsa kyvykkyyttä ja tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa, jotta samat eettiset, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat toteutuvat myös läpi toimitusketjun. Vuonna 2016, Vaisala vahvisti selkeästi komponenteissa käytettävien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja jatkaa tätä kehitystyötä myös tulevaisuudessa.

Vaisala kannattaa määrätietoisia ilmastotavoitteita. Tästä syystä Vaisala on Global Compact -ohjelman alaisen Caring for Climate -aloitteen allekirjoittajajäsen, sekä kuuluu suomalaisista kestävän kehityksen johtavista yrityksistä koostuvaan Climate Leadership Council -yhdistykseen. Vaisala on perustajajäsen Smart ’n’ Clean -säätiössä, jonka missiona on kehittää pääkaupunkiseudusta maailmanluokan referenssialue puhtaiden ja älykkäiden sovelluksien testikentäksi.

Vaisala on edelläkävijä uusiutuvan energian tuotannon kehittäjänä sekä sen käyttäjänä. Vuonna 2015 Vaisala sitoutui julkisesti siirtymään 100 % uusiutuvan energian käyttäjäksi vuoteen 2020 mennessä. Vaisala on RE100-aloitteen jäsen, joka haastaa maailman vaikutusvaltaisimmat yritykset sitoutumaan 100 % uusiutuvan energian käyttöön toiminnoissaan.

Lisää tietoa Vaisalan vastuullisuudesta löytyy Vastuullisuus-osiosta

​​