Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

Q4 ja koko vuoden 2016 kommentit

”Vaisalan neljännen neljänneksen tilausvirta oli vahva ja se saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason, 93,0 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 5 % edelliseen vuoteen verrrattuna. Kasvua vauhditti Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 10 %:n tilausten kasvu, joka oli vahva APAC- ja Americas-alueilla. Myös Weather-liiketoiminta-alueen tilaukset kehittyivät positiivisesti neljännellä neljänneksellä. Lokakuussa Vaisala allekirjoitti 18 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen sopimuksen Bahaman liikenne- ja ilmailuministeriön kanssa. Tämä sopimus on osoitus Vaisalan erinomaisesta asiakaspalvelusta   ja johtajuudesta AWOS-markkinoilla ja säätutkissa.

Vaisalan neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8 % edellisen vuoden ennätystasosta ja oli 93,0 miljoonaa euroa. Controlled Environment -liiketoiminta-alue jatkoi vahvaa suoritustaan ja liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta, kun taas Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 13 % vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen alhaisten tilausten seurauksena. Neljännen neljänneksen liiketulos laski 14,6 miljoonaan euroon alemman liikevaihdon seurauksena.

Vuonna 2016 sään mittausratkaisujen markkinat heikkenivät erityisesti EMEA-alueella kahteen melko hyvään edellisvuoteen verrattuna. APAC-alueella Vaisalan suoritus parani sään mittausratkaisujen markkinoilla muutaman suuren projektin ansiosta. Teollisuuden mittaratkaisujen markkinat olivat kokonaisuudessaan suotuisat ja Vaisalan liikevaihto kasvoi kohdemarkkinaa nopeammin. Vaisalan saadut tilaukset olivat 311,3 miljoonaa euroa ja ne laskivat 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla ja kasvu oli voimakkainta APAC- ja Americas-alueilla. Weather-liiketoiminnan tilaukset laskivat Transportation- ja Meteorology Infrastructure -liiketoimintayksiköissä.

Saatujen tilausten laskusta huolimatta Vaisalan liikevaihto saavutti edellisvuoden tason ja oli 319,1 miljoonaa euroa. Panostukset myyntiin ja markkinointiin tuottivat tulosta ja Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto ylitti sadan miljoonan rajan. Liikevaihdon kasvu oli erinomainen 11 % päätyen 103,7 miljoonaan euroon. Kasvu tuli kaikilta alueilta. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 4 % 215,4 miljoonaan euroon. Vaisalan liiketulos ilman aineettomien oikeuksien alaskirjausta parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli vahva 32,8 miljoonaa euroa tai 10,3 % liikevaihdosta.

Haluan kiittää kaikkia Vaisalan työntekijöitä vahvasta sitoutumisesta liiketoimintaamme ja jatkuvan paramisen tavoittelusta. Vuoden aikana saavutettu toimintamme ja tuotteidemme laadun sekä asiakastyytyväisyyden parannus ei olisi ollut mahdollista ilman työtekijöidemme erinomaista suoritusta.

Vuonna 2016 jatkoimme investointeja Weather- ja Controlled Environment -liiketoiminta-alueiden strategisille kasvualueille. Weather-liiketoiminta-alueella laajensimme liiketoimintaamme kasvaville ilmanlaadun mittauksen markkinoille ostamalla uutta teknologiaa, jolla mitataan saastekaasuja ja ilman pienhiukkasia. Toisaalta yksinkertaistimme menestyksekkäästi Transportation-liiketoimintayksikön toimintamallia parantaaksemme sen kannattavuutta. Päätimme myös uudelleenorganisoida Weather-liiketoiminta-alueen vuoden 2017 alusta. Uusi regioonaorganisaatio on lähempänä asiakkaita ja tukee paremmin strategian toteuttamista. Controlled Environment -liiketoiminta-alueella jatkoimme investointeja kasvumarkkinoihin, life scienceen ja sähköntuotantoon ja -siirtoon. Jatkoimme menestyksekkäästi maantieteellistä laajentumista solmimalla uusia jakelijasopimuksia maissa, joissa on erinomaiset mahdollisuudet teollisuusliiketoimman kehitykselle.

Vaisala odottaa sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden säilyvän vakaina vuonna 2017. Sään mittausratkaisujen markkinoiden ennakoidaan paranevan EMEA- ja APAC-alueilla sekä Latinalaisessa Amerikassa ja säilyvän vakaana Pohjois-Amerikassa. Kiinassa sään mittausratkaisujen markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaina, vaikka markkinatilannetta onkin tällä hetkellä vaikea ennustaa. Uusiutuvan energian markkinanäkymät ovat kokonaisuudessaan myönteiset, vaikka uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin kasvu onkin hidastunut. Teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat maailmanlaajuisesti, ja Vaisala odottaa toimitusten kasvavan vuonna 2017.

Vaisala arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 310340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 3242 miljoonaa euroa."


Kjell Forsén, toimitusjohtaja
Tilinpäätöstiedote 2016, 8.2.2017​​​