Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on toimia hallituksen kokousten puheenjohtajana ja hallinnoida hallituksen työtä siten, että hallitukselle asetetut velvoitteet tulevat täytetyksi. 

Puheenjohtajan tulee
  • huolehtia siitä, että aikataulun mukaiset kokoukset pidetään,
  • huolehtia hallituksen koolle kutsumisesta ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa,
  • huolehtia, että esitykset ja esityksiä tukeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille sovitussa ajassa ja riittävän ajoissa ennen kokousta,
  • hyväksyä toimitusjohtajan valmistelema asialista,
  • huolehtia kokousten ja päätösten dokumentoinnista,
  • pitää yhteyttä toimitusjohtajaan ja seurata yhtiön liiketoiminnan hoitamista, ja 
  • ​vastata hallituksen työn arvioinnista.