Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liputukset

2011

Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet (333 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 12.12.2011. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi 23.12.2011 alkaen.

2010

12.11.2010 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9). 

Ilmoituksen mukaan Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:stä on 10.11.2010 kuolinpesän jaon seurauksena alittanut 1/20 (5 prosenttia). Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:n osakemäärästä on 0,00 prosenttia ja äänimäärästä 0,00 prosenttia.

2009

10.11.2009 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).
 
Ilmoituksen mukaan keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) omistus Vaisala Oyj:stä alittaa viisi (5) prosenttia yhtiön jäljellä olevasta osakepääomasta. Ilmarisen osuus Vaisalan osakepääomasta on 4,93 prosenttia ja yhtiön äänioikeuksista 1,09 prosenttia.
 

2006

27.2.2006 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).
 
Harris Associates L.P.:n omistusosuus Vaisala Oyj:stä alittaa viisi (5) prosenttia Vaisala Oyj:n jäljellä olevasta osakepääomasta.
 
Harris Associates L.P.:n hallussa olevan osakepääoman ja äänioikeuksien tarkka osuus on: osakepääoma  3,92 prosenttia ja äänioikeudet 0,86 prosenttia
 
Omistuksissa tapahtuneiden muutosten päiväys: 22.2.2006
---------------------------------------
 
14.6.2006 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9)
 
Vuonna 2000 myönnetyillä warrant-sopimuksilla merkittyjen uusien Vaisala A -osakkeiden takia Inkeri Voipion omistusosuus Vaisalassa on laskenut alle kymmeneen (10) prosenttiin Vaisala Oyj:n jäljellä olevasta osakepääomasta.
Inkeri Voipion hallussa olevan osakepääoman ja äänioikeuksien tarkka osuus on: osakepääoma 9,99 prosenttia ja äänioikeudet 2,19 prosenttia
 
Omistuksessa tapahtuneiden muutosten päiväys: 22.2.2006.
 

2005

4.11.2005, Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).
 
Capital Group Companies, Inc:n omistus Vaisala Oyj:ssä on laskenut alle viiteen (5) prosenttiin yhtiön jäljellä olevasta osakepääomasta.  

Vaisala Oyj:n osakepääoman ja äänioikeuksien tarkka osuus on:
Capital Research and Management Companyn hallussa oleva osakepääoma  4,66 prosenttia ja Capital Guardian Trust Companyn hallussa oleva osakepääoma 4,95 prosenttia
Capital Research and Management Companyn ja Capital Guardian Trust Companyn hallussa olevien äänioikeuksien määrä on yhteensä 1,05 prosenttia.
 
Omistuksessa tapahtuneiden muutosten päiväys: 1.11.2005
 

2004

11.11.2004 Vaisala Oyj sai seuraavan
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 10).

Novametor Oy (Y-tunnus 0307049-3) on tänään 11.11.2004 hankkinut Helsingin pörssien ulkopuolella tapahtuneilla myynneillä 365 000 Vaisala Oyj:n A-osaketta.
Hankinnan jälkeen Novametor Oy omistaa Vaisala Oyj:n A-osakkeista 9,9 prosenttia ja K-osakkeista 13,3 prosenttia. Novametor Oy:n omistusosuus Vaisala Oyj:n osakepääomasta on 10,6 prosenttia ja äänioikeuksista 12,7 prosenttia. Nykyisestä omistusosuudesta on solmittu sisäinen sopimus.

2002

27.8.2002 Vaisala Oyj sai seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta (arvopaperimarkkinalaki, luku 2 § 9).

Capital Group Companies, Inc:n omistusosuus Vaisala Oyj:ssä ylittää viisi (5) prosenttia Vaisalan jäljellä olevasta osakepääomasta.
Osakepääoman ja äänioikeuksien tarkka osuus: Capital Research and Management Companyn osakepääoma (5,04 prosenttia) ja Capital Guardian Trust Companyn (0,17 prosenttia) osakepääoma on yhteensä 5,21 prosenttia.

Capital Research and Management Companyn (1,06 prosenttia) ja Capital Guardian Trust Companyn (0,04 prosenttia) äänioikeudet ovat yhteensä 1,10 prosenttia

Omistuksessa tapahtuneiden muutosten päiväys: 7.6.2002.

 Katso myös