Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Inkubaattorien mittaus ja valvonta

​Vaisala tarjoaa ratkaisuja lääketieteen, lääketeollisuuden ja biotekniikan inkubaattorien mittaukseen ja valvontaan. Life science- ja GxP-sovelluksiin suunnitellut Vaisalan tuotteet  suojaavat arvokkaita valmisteita, varmistavat toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja takaavat testi- ja prosessitulosten luotettavuuden.

Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmän ominaisuudet:

Alan parhaat anturit ja helppokäyttöinen ohjelmisto vähentävät testien ja inkubaatioprosessien epäonnistumisen riskiä.

  • Matalat käyttökustannukset: helppo liitettävyys olemassa olevaan verkkoon, etäkäyttöominaisuudet, skaalattavuus tuhansiin valvottaviin tiloihin.
  • Aukottomat ja suojatut tiedot tukevat GMP-vaatimusten noudattamista.
  • Ympärivuorokautinen etähälytysvalmius (mm. tekstiviesti, sähköposti, hakulaite).
  • Räätälöityjen raporttien automaattinen luominen ja toimitus tarvittaessa sähköpostilla.
  • Nopea ja helppo IQOQ-validointi ja asennuspalvelu sujuvoittavat käyttöönottoa.

Vaisala tarjoaa myös kannettavia hiilidioksidin, kosteuden ja lämpötilan mittalaitteita tarkistusmittauksiin sekä OEM-moduuleja ja mittapäitä mm. inkubaattorien valmistajille.

Lue lisää Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmästä »

incubator monitoring, incubator temperature mapping, incubator humidity measurement, incubator c02 monitor, incubator c02 monitors

 Ota yhteyttä 

Lue lisää

Valvonta, validointi ja kartoitus inkubaattoreissa ja testikammioissa

Inkubaattorit ja muut testikammiot vaativat luotettavaa valvontaa määriteltyjen lämpötilojen, hiilidioksidipitoisuuksien ja kosteustasojen ylläpitämiseksi testauksen ja inkubaatioprosessien aikana. Koska maailmanlaajuiset sääntelyorganisaatiot parantelevat ohjeita ja laativat niitä bioteknologian prosessointia varten, tarve parempaan tietojen tallennukseen, räätälöityyn raportointiin ja luotettaviin valvontaratkaisuihin kasvaa.

Lämpötilan tai kosteuden säännöllinen kartoitus olosuhdekammioiden sisällä on tärkeää säänneltyjen sovellusten kohdalla. Inkubaattoreiden tai kammioiden suorituskyvyn tarkastus tulee suorittaa ajoittain yhtenäisten testiolosuhteiden varmistamiseksi. Tämä kartoitus on tärkeä osa validointiprosessia, sillä sen avulla varmistetaan, että laitteisto vastaa tarvittavia vaatimuksia.

Toinen valvontakammioiden osalta huomioitava näkökohta on hälytystoiminto, joka antaa henkilökunnalle mahdollisuuden reagoida nopeasti olosuhdekammioiden ja inkubaattoreiden raja-arvoista poikkeaviin olosuhteisiin.

Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmä lähettää hälytyksiä määritellyille työntekijöille, mikäli parametrit ylittävät testiparametrit tai poikkeavat niistä. Järjestelmä on toimintavarma, verkkopohjainen ja käytettävissä mistä tahansa. ViewLinc-ohjelmiston avulla käyttäjät voivat luoda räätälöityjä raportteja, jotka on helppo viedä taulukkolaskentaohjelmiin ja jotka ovat CFR 21 -säädöskokoelman osan 11 mukaisia. Monet viewLincin käyttäjistä kertovat, että kehitys- ja historiaraportit on helppo luoda, mikä on tärkeä osatekijä asiakkaiden ja valvontavirastojen tarkastusprosessien kannalta.

ViewLinc takaa tärkeiden muuttujien, kuten lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin, kirjaamisen ja raportoinnin tarkasti ja aukottomasti. Järjestelmässä on monia hälytysasetuksia, joilla ilmoitus kammion poikkeavista olosuhteista saadaan nopeasti käyttäjälle.