Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Piirturien vaihtaminenAs typewriters were replaced by word processors and vinyl gave way to CDs and mp3s, so chart recorders, hygrothermographs, and thermometer hygrometers are being replaced by highly calibrated, battery-powered data loggers equipped with on-board memory. Replacing pens, papers and expensive repairs, along with dubious accuracy, have made the operating costs of chart recorders prohibitive. Current data logger technology has created a better alternative, and Vaisala's Continuous Monitoring Solution is the easiest to implement, most cost effective system on the market.

The shift towards data loggers provides many benefits. Replacing chart recorders with a software + sensor system usually pays for itself within the first year of operation. Not only are the sensors more economical, the Vaisala viewLinc monitoring solution for temperature and humidity recording offers several advantages over chart recorders: alarm options, superior accuracy, customizable reporting, and less maintenance.
 

Why Switch from Chart Recorders to Networked Sensors

As with any outmoded technology, chart recorders, hygrothermographs, thermometer hygrometers and strip charts have become more expensive to operate than their replacement technology. There are several other reasons to switch:  accuracy, reliability, functionality, and maintenance. In life science facilities, temperature and humidity data loggers are often used for monitoring and alarming to safeguard products and processes. Additionally, reliable documentation is required for quality reviews and audits, as well as meeting regulatory and accreditation requirements.
​  
Although most buildings are equipped with centralized systems for heating and air conditioning, some of these systems can't fulfill accurate, industry-specific monitoring, recording, and reporting requirements. Depending on the needs of the facility, the choices typically then come down to one or more of three basic methods: manual "pen and paper" systems, chart recorders, or a secondary centralized system.

Each of these methods offers various advantages and disadvantages. Facility managers often have to make compromises to get the temperature monitoring system that fits their needs and their budget. The Vaisala viewLinc continuous monitoring system combines all the advantages of other methods with none of the downsides. It can be deployed as a multi-facility, multi-application monitoring solution, or a single, standalone data logger to replace a single chart recorder.
 

A Web-based alternative for Temperature & Humidity Monitoring


Simple to install and easy to use, Vaisala’s continuous monitoring system provides browser-based access to monitored points from any location and provides 24/7 security via email/text or PC alarming. Users can receive and acknowledge alarms, generate reports and view real-time trend data from any remote location. The Vaisala viewLinc continuous monitoring system reduces the risk of undetected environmental deviations. Designed specifically for life science applications, the small size of the sensors, remote alarming capabilities, and tamper-proof reporting make the system ideal for monitoring controlled environments. 
The newest version of Vaisala viewLinc software is available in English, German, French, Chinese, Swedish and Japanese and can be used with a wide range of Vaisala sensors. viewLinc integrates easily with your facility’s existing network, eliminating the cost of installing and maintaining a dedicated network for temperature monitoring alone. Sensing devices connect via Ethernet, PoE, WiFi or a combination of all connectivity options.

 

 Calculate How Much You Will Save with the Vaisala Continuous Monitoring System


Enter the number of Chart Recorders you would like to replace: *
Enter your hourly labor rate (including Benefits): *
Enter the number of times per week you perform a data review (quality check) on the charts: *
Do you have a validated environment?


  Tarkkuus

   Tarkkuus

  Mittalaitteiden kalibrointilaboratorioita valvotaan tänä päivänä tarkemmin kuin koskaan aiemmin. Valvonnassa avainvaatimus on tarkkuus. Yleinen akkreditoinnin virhekohta on lämpötilanvalvonnan riittämätön tarkkuus. Valvonnassa yleisesti hyväksytty sääntö on olla vähintään neljä kertaa niin tarkka kuin prosessin vähimmäistarkkuusvaatimus. Toisin sanoen laboratoriossa, jonka prosesseissa lämpötilavaihtelu on +/– 1 °C, tarvitaan valvontalaite, jonka tarkkuus on vähintään +/– 0,25 °C. Vaisala Veriteq -loggerit ylittävät tämän vaatimuksen, sillä loggerien tarkkuus on +/– 0,10 °C.

  Kattavissa valvontaratkaisuissa käytettävien dataloggereiden tarkkuus on paljon parempi kuin mekaanisten piirturien. Dataloggerit eivät ensinnäkään ole riippuvaisia liikkuvista osista, sillä ne perustuvat kokonaan elektronisiin mikroprosessoreihin ja antureihin. Paperipiirturit ja hygrotermografit puolestaan käyttävät sähkömekaanisia varsia, kyniä ja paperia, mikä johtaa turhiin virheisiin.

  Dataloggerit myös välttävät itse piirturipaperiin liittyvät virheet. Piirturipaperi rajoittaa tarkkuutta, sillä lukemien tarkkuus rajoittuu paperin ruudukkoon. Toinen merkittävä asia on piirturipaperin kutistuminen ja laajeneminen.

  Honeywell, piirturien johtava toimittaja, myöntää, että "piirturipaperi voi kutistua tai laajeta jopa 10 sentin kolikon verran ympäristön kuumuuden ja kosteuden takia". Vaikka Honeywellillä on ratkaisu, joka kompensoi tätä ongelmaa, useimmissa muissa piirtureissa vastaavaa ratkaisua ei ole.

  Lisäksi tarkkuus liittyy todelliseen aikaan, jolloin kukin tietopiste kirjattiin. Vaisala Veriteq -loggeri käyttää sisäistä kelloa, joka kompensoi lämpötilaa ja on määritetty käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan. Piirturit eivät kirjaa todellista aikaa vaan kulunutta aikaa. Yleensä henkilö, joka vaihtaa piirturipaperin, merkitsee siihen ajan ja päivämäärän. Käyttäjä voi merkitä ajan kaavioon väärin, mikä johtaa virheellisiin kirjauksiin.

  Luotettavuus

   Luotettavuus

  Kaikkien piirturien paperi on vaihdettava säännöllisesti. Kalibrointilaboratorioiden menetelmiä tarkastellut merijalkaväen kersantti William Davis on tehnyt kuitenkin seuraavan havainnon: "Paperit ovat usein piirturissa yli seitsemän päivää, koska ne unohdetaan vaihtaa. Tällöin kaikki seitsemän päivän jälkeiset tiedot ovat epäluotettavia ja voidaan laskea puuttuviksi tiedoiksi. Olemme itse asiassa joutuneet hylkäämään laboratorioita tämän takia."

  Dataloggereissa vastaavaa ongelmaa ei ole: niissä on runsaasti ylimääräistä tallennustilaa, joten unohtunut tietojen lataus ei saa sovellusta täyttymään ja lopettamaan tallennusta. Esimerkiksi jos lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Vaisala Veriteq SP-2000 määritetään poimimaan otos kerran tunnissa, sen muistin täyttyminen vie 1,2 vuotta.

  Toinen huono puoli useimmissa piirtureissa on niiden alttius sähkökatkoille. Ongelman merkitystä lisää se, että kirjauslaitteita tarvitaan eniten juuri sähkökatkojen yhteydessä: niiden avulla pitäisi määrittää, vaaransiko sähkökatko varastointi- tai testausolosuhteet. Vaisala Veriteq -dataloggereiden sisäiset litiumakut antavat 10 vuoden käyttöiän ja poistavat riippuvuuden ulkoisesta sähköstä.

  Varmuustiedostoja on pitkään pidetty turvallisimpana tapana säilyttää kirjattuja tietoja. Mahdollisuus tiedostojen varmuuskopiointiin tekee dataloggereiden tietueista turvallisia. Dataloggerin tiedostot voidaan varmuuskopioida täsmälleen samoin kuin yritys suojaa sähköiset tiedostonsa. Paperikaavioista sen sijaan on olemassa vain yksi kappale, joka haalistuu ajan myötä ja voi jopa hävitä arkistointijärjestelmään.

  Toiminta

   Toiminta

  Perinteisten piirturien tallentamat tiedot ovat usein eräänlaisia "umpikujatietoja", koska kaavioihin kirjattuja tietoja on hyvin vaikea käyttää. Kaikki, jotka ovat joskus tehneet useamman kaavion analyysin tietävät, kuinka tuskallista on käsin mitata ja siirtää useita pisteitä, ennen kuin analyysi voi alkaa.

  Dataloggereista on hyöytä myös tietojen kirjaamisen jälkeen. Ohjelmiston avulla voi siirtyä suoraan mihin tahansa ajanjaksoon ja laskea automaattisesti minimin, maksimin ja keskiarvon. Kaavioiden ja raporttien tulostus ja vieminen Exceliin ovat lisäesimerkkejä toiminnoista, joita Vaisala Veriteq -käyttäjät ovat pitäneet hyvin käyttökelpoisina.

  Tietojärjestelmän etuihin lukeutuu myös liitettävyys. Vaisala Veriteq -dataloggereiden käyttäjät voivat muodostaa yhteyden tietokoneeseen ja tarkastella näytöltä reaaliaikaisia lukemia (WiFi- tai PoE-tekniikan avulla). Samassa ohjelmistossa on myös hälytystoiminto, joka ilmoittaa poikkeavista olosuhteista. Sähköposti-, tekstiviesti- tai puhelinhälytyksen lisäksi hälytyssignaali välittyy kaikkiin verkon tietokoneisiin.

  Ylläpito

   Ylläpito

  Ylläpito on merkittävä tekijä luovuttaessa piirturien käytöstä. Piirtureiden puhdistus, kaavioiden vaihdot, kalibrointi ja suunnittelemattomat korjaukset tuottavat jatkuvasti työtä. Kun käytössä on viewLinc, kaikki nämä työvaiheet jäävät historiaan.

  Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmailuhallinnon sääntöjen mukaan pintasäähavainnointiin käytettävien piirturien ylläpito käsittää kaavioiden merkinnän, viikoittaisen puhdistuksen, yleistarkastuksen sekä kaavioiden ja kynien säännöllisen vaihtamisen. Kaikkien huoltotoimien on oltava määrätyn käytännön mukaisia, jotta laitteet eivät vaurioidu.
  Mitä kalibrointiin tulee, Northeast Document Conservation Centerin konsultti Beth Lindblom Patkus kirjoittaa, että hygrotermografityyliset piirturit edellyttävät uudelleenkalibrointia kolmesti vuodessa – tai useammin, jos niitä siirretään tai jätetään huoltamatta. Muussa tapauksessa voi kertyä jopa 10–20 %:n virheitä.
  Vaisala Veriteq -dataloggerit sen sijaan säilyttävät +/– 0,10 °C:n tarkkuuden (vaikka niitä siirrettäisiin) ja vaativat vain vuosittaisen kalibroinnin. Mistä ero johtuu? Piirturit ovat mekaanisia laitteita, jotka on tehty monimutkaisista toisiinsa liittyvistä osista. Dataloggerit sen sijaan ovat puolijohde-elektroniikkaa, jossa ei ole liikkuvia osia. Dataloggereissa on yksinkertaisesti vähemmän virhelähteitä.

  Kustannukset

   Kustannukset

  Chuck McFarlane, Vaisala Veriteq Inside Sales: "Asiakkaat eivät yleensä tiedustele dataloggereita säästääkseen rahaa. He ovat kuitenkin hyvin mielissään kustannussäästöistä, jotka ovat usein odottamaton etu." Rahansäästön lisäksi dataloggerit voivat tuoda myös ajansäästöä, sillä ne eivät edellytä kaavioiden vaihtoa, merkitsemistä tai arkistointia. Kuten edellä on todettu, ajansäästö voi olla merkittävintä silloin, kun tarvitaan analyyseja ja laskelmia.
  Suositellut tuotteet