Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vaisala viewLinc -valvonta, -hälytys ja -raportointiohjelmisto

viewLinc-ohjelmisto on osa Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmää. Sen toimintoja ovat valvonta, hälytys ja tietojen reaaliaikainen seuranta. viewLincin avulla myös tärkeimpien säätelyelimien vaatimuksia pystytään valvomaan ja noudattamaan. viewLinc on yhteensopiva mm. seuraavien tärkeimpien vaatimusten kanssa:GxP, FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11, CBER, SFDA, PMDA ja ICH.

viewLinc on saatavana saksan, ranskan, kiinan ja japanin kielillä, ja sitä voidaan käyttää Vaisalan 300-sarjan laitteiden kanssa. Laitteita ovat esimerkiksi seuraavat: HMT33X, DMT34X, MMT33X, PTU30X (X ilmaisee mallin). Lisätietoja nykyisen viewLinc-ohjelmistosi päivittämisestä tai tarjouksen uudesta järjestelmästä saat ottamalla yhteyttä Vaisalaan.

viewLinc soveltuu sekä osaksi suuria järjestelmiä että käytettäväksi yksittäisten sovellusten kanssa. Se integroituu helposti osaksi käytössä olevaa verkkoa, joten erillisen, vain olosuhdevalvontajärjestelmää varten tarkoitetun verkon asennus- ja ylläpitokustannukset säästyvät. Ohjelmisto tukee Ethernet-, PoE- ja WiFi-yhteyksiä ja näiden yhteyksien yhdistelmiä.

viewLinc-ohjelmistolla käyttäjät voivat valvoa Vaisalan dataloggereiden ja tuettujen Vaisala-laitteiden tietoja, antaa olosuhdehälytyksiä ja raportoida olosuhteista verkossa. Ohjelmisto asennetaan käytössä olevaan verkkoon, ja sitä käytetään Microsoft® Internet Explorer®- tai Mozilla® Firefox® -selaimella.

viewLinc-ohjelmiston toimintoja:

 • lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja muiden parametrien valvonta ja raportointi etäsijainnissa olevista dataloggereista tai antureista;
 • graafisessa muodossa olevien reaaliaikaisten tietojen tarkastelu ja aiempien tietojen seuranta- ja hälytysraporttien luominen;
 • visuaaliset hälytykset tai ääni- tai sähköpostihälytykset, jos olosuhteet ylittävät tai alittavat asetetut raja-arvot tai jos verkon toiminnassa on häiriöitä;
 • tapahtumien analysointi esimerkiksi hälytyksiin, kuittauksiin tai yhteyksiin liittyvissä ongelmatilanteissa;
 • kaavioihin ja taulukoihin siirrettävien tietojen siirron ajoittaminen;
 • ennalta määritettyjen kommenttien luominen hälytysilmoituksiin valvonnan erityiskohteissa.

viewLinc on yhteensopiva Microsoft Windows XP:n, 2003:n (32- ja 64-bittinen), 2008:n (32- ja 64-bittinen) ja Windows 7:n (32- ja 64-bittinen) kanssa. Muut vaatimukset määräytyvät tarvittavien valvontapisteiden määrän mukaan.

Validoituihin järjestelmiin on saatavana monipuoliset IQOQ-protokollat.
 Tarkastele viewLinc IQOQ -protokollan lyhennettyä versiota.  

Erityisominaisuudet:
Vaisalan viewLinc olosuhdevalvontajärjestelmän tiedonsiirtokapasiteetti on yli 1 000 kanavaa/syöttöä. Ohjelmistossa on luotettavat suojausominaisuudet ja sillä voi tarkastella dataloggereiden ja kanavien tietoja, mukaan lukien loggereiden ja kanavien yksityiskohtaiset nimitiedot. viewLink-järjestelmänvalvojat voivat myöntää käyttäjille käyttöoikeudet tietojen tarkastelua, raja-arvojen asettamista ja hälytysten kuittaamista varten tai rajoittaa niitä käyttäjien omilla vastuualueilla. Käyttäjät voivat määrittää järjestelmän asetukset omien tarpeidensa mukaan viewLinc-ohjelmistossa. Esimerkiksi hälytysilmoitukset voi ajoittaa päivän, kellonajan tai henkilön mukaan. Käyttäjät voivat mukauttaa hälytyksiä työvuorojen ja ongelmien selvitysvaiheiden mukaan.

Lisätietoja Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmästä ja viewLinc-ohjelmistosta on olosuhdevalvontajärjestelmää käsittelevällä sivulla sekä esittelyohjelmassa YouTubessa.

  Materiaalit
  viewLinc-järjestelmän asentaminen Digi-laitteeseen

   viewLinc-järjestelmän asentaminen Digi-laitteeseen

  Tällä sivulla on yksityiskohtaiset viewLinc-järjestelmän asennusohjeet. Tee vaiheet annetussa järjestyksessä.

  • Lataa pikaopas
  • Tämän pikaoppaan ohjeet koskevat Digi One SP -laitetta. Jos sinulla on Digi One SP, et todennäköisesti tarvitse tämän pikaoppaan lisäksi muita ohjeita Digi-ohjelmiston ja viewLincin asennukseen.

   Muita Digi-malleja koskevia ohjeita on jäljempänä tässä oppaassa.

   Pikaoppaan vaiheet on tehtävä erikseen kunkin asennettavan Digi-laitteen kohdalla. Suosittelemme asentamaan ensin kaikki Digi-laitteet ja vasta lopuksi viewLinc-järjestelmän.

   Seuraavissa tilanteissa tarvitset lisäohjeita. Lue nämä ohjeet ennen pikaoppaan ohjeiden noudattamista. Lisäohjeet viittaavat pikaoppaan vaiheisiin, joten pikaopas on hyvä olla helposti käytettävissä.

   Oletko kadottanut Digi Configuration -CD-levyn? Katso usein kysyttyjen kysymysten välilehti.

   Sinun on käytettävä DHCP-protokollaa (et voi määrittää Digi-laitteelle kiinteää IP-osoitetta). Katso usein kysyttyjen kysymysten välilehti.

   Onko sinulla Digi PortServer TS 1, 2, 4, 8 tai 16? Katso usein kysyttyjen kysymysten välilehti.

   Digi-laitteen asentaminen eri aliverkkoon

   Kun olet lukenut yllä olevat ohjeet ja jos mikään mainituista erikoistilanteista ei koske sinua, voit jatkaa seuraavasti:

  1. Kytke Digi-laite verkkoon
   Tee pikaoppaan vaihe 1
    
  2. Määritä Digi-laitteen asetukset ja asenna Digi-ajuri
    

   Tee pikaoppaan vaihe 2, kohdat A–C

   Jos Install Digi RealPort on this computer (Asenna Digi RealPort tähän tietokoneeseen) -ruutua ei jostain syystä ole valittuna (pikaoppaan vaiheen 2 kohta C), asenna vielä Digi RealPort -ajuri.

   Asenna Digi Real Port -ajuri seuraavasti (tätä vaihetta voi pitää kohtana D):

   • Valitse Digi Device Servers (Digi-laitteen palvelimet) -ikkunassa SOFTWARE (OHJELMISTO).
   • Asenna Real Port -ajuri.
   • Valitse ohjatun Digi Real Port -asennustoiminnon aloitusikkunassa NEXT (SEURAAVA).
   • Valitse oma laitteesi. Valitse NEXT (SEURAAVA).
   • Valitse ohjatussa Digi Real Port -asennustoiminnossa se COM-portti, jota tietokone käyttää tietoliikenneyhteyteen Digi-laitteen kanssa. Selkeintä on valita COM 10 tai sitä suurempi porttinumero. Merkitse valittu COM-portti muistiin.
   • Valitse NEXT (SEURAAVA). Valitse FINISH (LOPETA).
  3. Asenna Veriteq-ohjelmisto
   Tee pikaoppaan vaihe 3 ja sen jälkeiset vaiheet
  Lisäohjeita saat ottamalla yhteyttä Vaisalan asiakastukeen.
  Usein kysyttyjä kysymyksiä

   Usein kysyttyjä kysymyksiä