Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vaisala vLog

Yhdenmukaisuus tiukkojen säädösten ja toimintaohjeiden kanssa edellyttää tietojen ja raporttien turvallisuutta. Vaisala vLog VL -järjestelmä huolehtii kriittisistä lämpötila- ja kosteustiedoista luotettavasti. Soveltuu kammioiden tai varastojen validointiin.

Vaisala vLog VL on turvallinen ja helppokäyttöinen Windows-pohjainen käyttöliittymä Vaisala-dataloggereiden tietojen määrittämiseen, lataamiseen, tarkasteluun, analysointiin ja raportointiin.

vLog VL on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: 32- ja 64-bittinen Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 ja 32-bittinen Windows® 2000.

  Ominaisuudet

   Ominaisuudet

  Tulosten katselu nopeasti

  vLog VL -käyttöliittymässä on vaakapalkit, jotka siirtyvät automaattisesti vähimmäis- ja enimmäisarvojen sekä keskiarvojen mukaisesti. Voit milloin tahansa lisätä jopa neljä mittaria ja määrittää jokaiselle arvon, yksikön (lämpötila tai suhteellinen kosteus), nimen ja värin.

  Yksityiskohtaiset ja mukautettavat kaaviot 

  vLog-kaavioihin voi lisätä tilastotietoja, kuten vähimmäis- ja enimmäisarvoja, keskiarvoja, enimmäisarvon ja vähimmäisarvon erotuksen, enimmäisarvon ja keskiarvon erotuksen, keskiarvon ja vähimmäisarvon erotuksen sekä kokonaistilastoja. Ajoa voi kuvailla tarkemmin signoff-alueen kuudella tekstirivillä.

  Alan säädöksiä vastaava turvallisuus

  vLog VL tukee jopa kolmea tietoturvatasoa: Windows-käyttäjänimiä ja yksilöllisiä salasanoja (Windows Active Directory). Tilien todentaminen toimialueen tasolla tai paikallisesti.

  Tiedostojen tietoturva vastaa 21 CFR Part 11 -vaatimuksia.

  Tietoturvan tila näkyy erikseen jokaisessa raportissa. Näin tiedät varmasti, onko tiedostojen tietoturva kunnossa. Saat myös tiedon tiedostojen mahdollisista tietoturvaongelmista tai tiedostojen luvattomasta käytöstä. 

  Koko järjestelmän kattava jäljitettävyys

  Sisäänrakennettu jäljitysraporttien luontitoiminto luo raportit kaikista dataloggerin tiedoista tai haluamaltasi ajanjaksolta. Kaikki järjestelmätoiminnot tallentuvat muistiin.

  Aikaa säästävä erien määrittely

  Loggerin asetukset voidaan kopioida toisiin loggereihin (aloitus- ja lopetusaika, näytteenottoväli, loggerin ja kanavan kuvaukset, kanavan merkit).

  Yksityiskohtaiset raportit kaavioina ja taulukoina

  Kaavionäkymän avulla voidaan korostaa tiedostojen välisiä suhteita. Zoomauksella ja osoittimella voidaan puolestaan korostaa tiettyjä arvoja, aikoja tai päivämääriä. Katso esimerkkiraportti.

  Vaakaviivat seuraavat dynaamisesti vähimmäis- ja enimmäisarvoja sekä keskiarvoja. Voit myös lisätä omat viivasi.

  Raportit ovat heti valmiita esitettäviksi.

  Vaivatonta tiedonsiirtoa

  Kaavioita sekä txt- ja csv-tiedostoja voi kopioida ja liittää, tai niitä voi viedä muihin Windows- ja/tai tietokantasovelluksiin.

  Lataa tiedot loggereista nopeasti ja vaivattomasti ja käytä apunasi tiedostojen automaattista nimeämistä kuvaavilla nimillä.

  Helposti määritettävä loggeri

  Ohjelmiston avulla useita loggereita voi määrittää yhtä aikaa samantyyppisillä asetuksilla, tai loggerit voi määrittää yksi kerrallaan. Määritä näytteenottonopeudet, synkronoi aloitus- ja lopetusajat, ota kanavia käyttöön, poista kanavia käytöstä, ota käyttäjän määrittämät mittayksiköt käyttöön ja säädä tallennustila (esimerkiksi pysäytys tai sivuutus, kun muisti on täynnä).

  Kaavioiden joustava skaalaus

  Kaavioita voi mukauttaa valitsemalla manuaalisen tai automaattisen skaalauksen, useita Y-akseleita, desimaalitarkkuuden, lämpötilan yksikön (°C tai °F) sekä kansainvälisen päivämäärän ja kellonajan esitysmuodon.

  Asennusta koskevat tiedot

   Asennusta koskevat tiedot

  Asennus vaatii noin 3 Mt vapaata levytilaa.

  vLog VL -asennusohjelma asentaa useimmat tiedostot käyttäjän asennuksen aikana määrittämään kansioon. Oletuskansio on C:\Program Files\Veriteq Instruments\vLog.
  Asennusohjelma asentaa käynnistysvalikon kohteet käyttäjän määrittämään kansioon. Oletuskansio on C:\Documents and Settings\Kaikki käyttäjät\Käynnistys-valikko\Ohjelmat\Veriteq vLog.

  C:\Windows\vLog.ini-tiedosto luodaan, kun vLog VL käynnistetään ensimmäisen kerran.
  Kun vLog VL on käynnissä, voit siirtää dataloggerin tietoja (spl-tiedostoja) loggerista käyttäjän määrittämään kohteeseen. vLog VL:n avulla voidaan luoda myös kaavioita (spg-tiedostoja). Sekä spl- että spg-tiedostot tallennetaan käyttäjän määrittämään kohteeseen.