Koulutus

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen koulutuksella on tärkeä rooli järjestelmän ja investoinnin maksimaalisessa hyödyntämisessä. Me tarjoamme erilaisia koulutuspalveluita, joilla varmistetaan, että järjestelmät ja mittalaitteet palvelevat asiakkaan tarpeita koko elinkaaren ajan.

Kenttäkoulutus

Henkilökohtainen koulutus asiakkaan tiloissa ja järjestelmässä on tehokkain ja vaikuttavin tapa kasvattaa henkilöstön osaamista. Asiakkaan tiloissa tapahtuva koulutus tukee koulutustapahtuman vuorovaikutteisuutta, ja mitä paremmin henkilöstö sitoutuu koulutukseen, sitä enemmän se hyötyy siitä. Vastaavasti juuri asiakkaan järjestelmää koskeva koulutus edistää oppimista, sillä tällöin Vaisalan kouluttaja voi keskittyä siihen, miten järjestelmämme toimii osana asiakkaan prosessia ja miten se tukee henkilöstön päivittäistä työskentelyä.

Etäkoulutus

Etäkoulutukseen käytetään yhteistyöratkaisuja, joiden avulla voidaan tarjota juuri asiakkaan järjestelmää koskevaa koulutusta verkon kautta. Tämä on edullisempi koulutusvaihtoehto, joka tarjoaa kuitenkin monia kenttäkoulutuksen eduista.

Verkko-oppiminen

Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmän verkko-oppimisohjelma koostuu vuorovaikutteisista videoista, joilla järjestelmän käyttöä opetetaan yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Verkkokoulutus perustuu tehtäviin eikä järjestelmän ominaisuuksiin. Näin varmistetaan, että koulutettavat voivat ripeästi soveltaa oppimiaan asioita työssään. Verkko-oppimisen tärkeimpiä etuja on asioiden opiskelu omaan tahtiin ja oman aikataulun mukaan.

Asiakkailla, joilla on voimassa oleva tukiohjelma, on automaattisesti oikeus hyödyntää etäkoulutusta ja kaikkia verkkokursseja.

Ota yhteyttä Vaisalaan, niin voimme keskustella asiasta tarkemmin.