Olosuhdevalvontajärjestelmän validointi

​​​​​​​​​​​

Vaisalan ammattitaitoinen henkilöstö hoitaa olosuhdevalvontajärjestelmän validoinnin huolellisesti ja tehokkaasti. Kentällä tapahtuvan asennustestauksen (IQ, installation qualification) aikana määritetään  järjestelmän perusvaatimukset  jotta ne vastaavat GxP-vaatimuksia. Toimintatestauksessa (OQ, Operational Qualification) todennetaan, että asiakkaan olosuhdevalvontajärjestelmä toimii oikealla tavalla huomioiden GxP-vaatimukset (mm. 21 CFR Part 11, Annex 11) koskien tietojen kirjausta, jäljitettävyyttä ja suojausta.

Validointipalvelu nopeuttaa käyttöönottoa

Käytämme luotettaviksi todistettuja prosesseja järjestelmien ensiasennusten, päivitysten ja laajennusten validointiin, mikä nopeuttaa käyttöönottoa.  Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmän asennus- ja toimintatestaukset auttavat sinua todistamaan tarkastajille, että järjestelmä on oikein asennettu ja toimii valmistajan laatumääritysten mukaisesti. . Valmistajana Vaisalalla on kokonaisvaltainen näkemys järjestelmän rakenteesta, ominaisuuksista ja toiminnoista sekä niiden vaikutuksista GxP-prosesseihin. Tämän osaamisen perusteella olemme kehittäneet GxP-riskiarviointiin liittyen joukon käytäntöjä. Käytännöt on kehitetty kymmenen vuoden aikana, ja olemme suorittaneet satoja olosuhdevalvontajärjestelmien validointeja. Näin voimme tarjota aidosti kokonaisvaltaisen palvelun.

Tärkeimmät edut

Asiakkaan ei tarvitse varata prosessiin henkilöstöään
  • Määräysten tuntemus ja luotettaviksi todistetut validointiprotokollat
  • Valmiit raportit
  • Kustannustehokas ja nopea palvelu
  • Kohteessa käyntien aikana annetut tiedot ja neuvot.

Ota yhteyttä Vaisalaan, niin voimme keskustella asiasta tarkemmin