Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tehdaskalibrointi

Regular calibration ensures that your Vaisala equipment continues to provide accurate, high-quality data. We offer traceable, standards-compliant calibration services for almost all Vaisala products and partner with world-class couriers for rapid, trouble
  Yleiskuvaus

   Yleiskuvaus

  Suuritarkkuuksisen mittauslaitteen tarkkaus varmistetaan kalibroimalla laite säännöllisesti. Suhteellisen kosteuden, lämpötilan, kastepisteen, ilmanpaineen ja hiilidioksidin kalibrointi- ja korjauspalvelut ovat maailmanlaajuisesti saatavilla Vaisalan alueellisista huoltokeskuksista
   
  Vaisala tarjoaa vakiokalibroinnin (huoltokeskuskalibroinnin) lähes kaikille laitteilleen. Mittauspisteet määritetään ja kalibroinnit myydään kiinteähintaisina palveluina. Kaikki kalibroinnit ovat NIST:n ja muiden kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti jäljitettäviä.
   
  Akkreditoidut standardien ISO/IEC 17025 ja ISO 10012 mukaiset kalibroinnit ovat myös saatavilla moniin Vaisalan tuotteisiin. Lisätietoja on Akkreditoidut kalibroinnit -välilehdessä.
   

  Ennalta maksetut kalibrointiohjelmat (Vaisala Veriteq -tuotteet)

   
  Vaisala Veriteq -dataloggereiden ja Vaisala Veriteq -validointi-/kartoitusjärjestelmien käyttäjät voivat välttää kalibrointikustannusten odottamattomat nousut ennalta maksettujen kalibrointiohjelmien alennusten avulla. Ennalta maksettu kalibrointiohjelma, johon sisältyy kalibrointitietojen hallinta, kalibrointiväli-ilmoitukset sekä Vaisala-kalibroinneille ainutlaatuiset as-found/as-left-tiedot sisältävät kalibrointisertifikaatit, vähentää merkittävästi laitteiston ylläpitokustannuksia pitkällä aikavälillä. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta system-support@vaisala.com
  Akkreditoidut kalibroinnit

   Akkreditoidut kalibroinnit

  Vaisala tarjoaa akkreditoituja kalibrointipalveluita Vaisalan paine-, lämpötila- ja kosteusmittauslaitteiden säätöön. Palvelut ovat hankittavissa Vaisalan alueellisten huoltokeskusten kautta, ja kalibrointeja on saatavilla sekä vanhoihin että uusiin mittauslaitteisiin.
   
  Mittauslaitteiden akkreditoitu kalibrointi tarvitaan silloin, kun kalibroinnille vaaditaan kolmannen osapuolen muodollinen tunnustus. Tällainen tunnustus voidaan tarvita esimerkiksi vertailustandardeina käytettäville mittauslaitteille tai viranomaismääräysten toteuttamista varten. Kalibrointisertifikaatit annetaan standardin ISO/IEC 17025 vaatimusten mukaisesti, ja kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditointiorganisaatiot hyväksyvät ne.
   
  Tietoja palveluiden hinnoista ja toimituksesta saat ottamalla yhteyttä Vaisalan myyntipalveluun.

  Akkreditoitu toimielin

  Huoltokeskus: 
  Eurooppa
  Aasia
  Pohjois-Amerikka
  Sijainti: 
  Helsinki, Suomi
  Tokio, Japani
  Boston, MA, USA

  Laboratoriokoodi: 
  K008
  JCSS0123
  2083.01
  Näytä sertifikaatti: 
  Akkreditointi: 


  Akkreditoidut suureet

  Suhteellinen kosteus: 
  Kyllä
  Kyllä
  Kyllä
  Lämpötila: 
  Kyllä
   
  Kyllä
  Kastepiste:
   
  Kyllä
  Kyllä
  Ilmanpaine:
  Kyllä
   
   

  Mitattujen suureiden jäljitettävyys

   
  ISO/IEC 17025,
  akkreditoitu kalibrointi
  ISO9001,
  vakiokalibrointi
  Saatavuus
  Jäljitettävyys
  Saatavuus
  Jäljitettävyys
  Suhteellinen kosteus:
  Kyllä
  JCSS/NIST, suolaliuokset
  Kyllä
  NIST
  Lämpötila:
  Kyllä
  NIST
  Kyllä
  NIST
  Kastepiste:
  Kyllä
  JCSS
  Kyllä
  NIST, AIST, JCSS, NPL
  Ilmanpaine:
  Kyllä
  NIST
  Kyllä
  NIST
  Hiilidioksidi:
  Ei
  --
  Kyllä
  NIST, NMI