Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Meteorologiset sovellukset

Vaisalan innovatiivisilla meteorologisilla mittaus- ja havainnointijärjestelmillä on voitu ennustaa säätä jo vuosikymmenten ajan. Meteorologisten sovellusten tuntemus ja laaja kokemus havainnontitekniikoista auttavat meitä kehittämään ratkaisuja kaikkein yllättävimpiinkin paikkoihin. Maailmanlaajuinen edustus ja paikallisten kumppanien verkosto varmistavat, että ymmärrämme paremmin paikallisia ympäristöjä ja pystymme suunnittelemaan niihin parhaiten sopivia ratkaisuja.

Ilmanlaadun valvonta ja ennustaminen

Ilmanlaadun valvonta ja ennustaminen

​Kaupunki-ilman saastuminen on merkittävä uhka ympäristölle ja miljoonien ihmisten terveydelle. Tulevaisuudessa kaupunkien on pystyttävä tarkkailemaan ja valvomaan ilman laatua entistä paremmin ilman saastumisen aiheuttamien riskien vähentämiseksi.


Klimatologia ja ilmastonmuutos

Klimatologia ja ilmastonmuutos

Klimatologisia säähavaintoja käytetään pitkäjänteisessä tieteellisessä työssä. Säähavainnoista saadaan tärkeää tietoa edistyksellisiin ilmastomalleihin ja ilmastonmuutostutkimukseen.


Numeerinen sääennustus

Numeerinen sääennustus

Numeeristen sääennustusmallien avulla laadituista ennusteista saadaan tärkeää tietoa sään ennustamiseen ja lukuisiin meteorologisista tiedoista riippuvaisiin sovelluksiin.


Sään ennustaminen

Sään ennustaminen

Sään ennustuksessa on kyse ilmakehän tulevan tilan ennakoinnista. Ennustamisen päätarkoitus on antaa tietoa toiminnan suunnittelua ja sääilmiöihin varautumista varten.


Ankarien sääolosuhteiden seuranta

Ankarien sääolosuhteiden seuranta

Vaisala tarjoaa edistyksellistä anturitekniikkaa, kattavia havaintojärjestelmiä ja avaimet käteen -ratkaisuja meteorologisten ja hydrometeorologisten ääri-ilmiöiden valvontaan. Niiden havaitsemisen ja ennustamisen avulla voidaan antaa ennakkovaroituksia, mikä on tärkeää reaaliaikaisten hätätilanne- ja pelastustoimien kannalta.