Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Klimatologia ja ilmastonmuutos

Klimatologisia säähavaintoja käytetään pitkäjänteisessä tieteellisessä tutkimuksessa. Säähavainnoista saadaan tärkeää tietoa ilmastomallien laadintaan ja ilmastonmuutostutkimuksiin. Klimatologisten havainnointijärjestelmien tärkein vaatimus on tarjota jatkuvaa, homogeenista ja laadukasta mittaustietoa pitkällä aikavälillä.