Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Numeerinen sääennustus

Numeerisesta sääennustuksesta on tullut tärkeä osa sään ennustamista ja päätöksentekojärjestelmiä sekä lukuisia muita meteorologisista tiedoista riippuvaisia sovelluksia.

Numeerinen sääennustus koostuu tietokoneohjelmista, jotka sisältävät ilmakehää ja sen muuttumista kuvailevia, sääennusteiden laadintaan käytettäviä matemaattisia ja fyysisiä yhtälöitä ja algoritmeja.

Numeerisen sääennusteen perusedellytys on analyysi, joka rakentuu malliin sulautetuista meteorologisista havainnoista. Analyysin (ja ennusteen) laatuun vaikuttaa käytetty menetelmä ja havaintojen laatu. Maata, valtameriä ja yläilmakehää koskevat havainnot ovat kaikki yhtä tärkeitä.

Nykyään käytetään käyttökohteen ja tarpeen mukaan lukuisia erilaisia numeerisen sääennustuksen malleja maailmanlaajuisista, yli 15 päivää ja 15–100 km:ä kattavista malleista alueellisiin tai mesoskaalamalleihin, jotka tuottavat lyhyemmän aikavälin ennusteita suuremmalla tarkkuudella ja tiheydellä.