Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Numeerinen sääennustus

Numeerisesta sääennustuksesta on tullut tärkeä osa sään ennustamista ja päätöksentekojärjestelmiä sekä lukuisia muita meteorologisista tiedoista riippuvaisia sovelluksia.

Numeerinen sääennustus koostuu tietokoneohjelmista, jotka sisältävät ilmakehää ja sen muuttumista kuvailevia, sääennusteiden laadintaan käytettäviä matemaattisia ja fyysisiä yhtälöitä ja algoritmeja.

Numeerisen sääennusteen perusedellytys on analyysi, joka rakentuu malliin sulautetuista meteorologisista havainnoista. Analyysin (ja ennusteen) laatuun vaikuttaa käytetty menetelmä ja havaintojen laatu. Maata, valtameriä ja yläilmakehää koskevat havainnot ovat kaikki yhtä tärkeitä.

Nykyään käytetään käyttökohteen ja tarpeen mukaan lukuisia erilaisia numeerisen sääennustuksen malleja maailmanlaajuisista, yli 15 päivää ja 15–100 km:ä kattavista malleista alueellisiin tai mesoskaalamalleihin, jotka tuottavat lyhyemmän aikavälin ennusteita suuremmalla tarkkuudella ja tiheydellä.

  Suositellut tuotteet
  • Salama-anturit 
  • Vaisala-salama-antureista saadaan kriittisiä paikallisia salamatietoja meteorologisiin sovelluksiin sekä uhkatietoja. Tiedot mahdollistavat etukäteisvaroitukset, turvatoimintojen käynnistämisen ja laitteiden eristämisen tarvittaessa.
  • Automaattiset sääasemat 
  • Vaisalan sääasemat keräävät laadukasta, reaaliaikaista tietoa, jota käytetään erilaisissa säähavainnointitehtävissä, kuten sään ennustamisessa ja tieliikenteen hallinnassa.
  • Luotausjärjestelmät ja radioluotaimet 
  • Meteorologian laitokset kaikkialla maailmassa käyttävät Vaisalan luotaustuotteita maan ilmakehän sään mittaukseen rajakerroksesta yläilmakehään.
  • Ukkos- ja salamahavaintojärjestelmät 
  • Vaisalan ukkos- ja salamahavainto- ja -paikannusjärjestelmillä voi havaita, paikantaa, analysoida, näyttää, arkistoida ja rekonstruoida pilvi- ja maasalamat reaaliajassa ja offline-tilassa.
  • Luotausjärjestelmät