Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sään ennustaminen

Sään ennustuksessa on kyse ilmakehän tulevan tilan ennakoinnista. Ennustamisen päätarkoitus on antaa tietoa toiminnan suunnittelua ja sääilmiöihin varautumista varten. Säähän liittyvät ilmiöt vaikuttavat paitsi ihmisten toimiin myös lukuisiin sosioekonomisiin aloihin. Tieto tulevasta säästä auttaa varotoimien suunnittelussa ja niiden oikeassa ajoittamisessa.

Sään ennustaminen edellyttää tietoa ilmakehän nykyisestä tilasta, ja sitä varten tarvitaan säähavainnointia. Ilmakehän tilan ja tulevien tapahtumien arvioinnissa käytetään myös numeerisen sääennustuksen malleja. Kaikki tämä tieto yhdistyy meteorologiseen osaamiseen perustuvissa sääennusteissa, joita levitetään viestinten ja muiden jakelukanavien kautta päätöksenteossa tietoja tarvitseville tahoille.
  Suositellut tuotteet
  • Säätutkat 
  • Uusien, innovatiivisten ratkaisujen myötä Vaisalasta on tullut C-kaistan säätutkien johtava toimittaja.
  • Automaattiset sääasemat 
  • Vaisalan sääasemat keräävät laadukasta, reaaliaikaista tietoa, jota käytetään erilaisissa säähavainnointitehtävissä, kuten sään ennustamisessa ja tieliikenteen hallinnassa.
  • Luotausjärjestelmät ja radioluotaimet 
  • Meteorologian laitokset kaikkialla maailmassa käyttävät Vaisalan luotaustuotteita maan ilmakehän sään mittaukseen rajakerroksesta yläilmakehään.
  • Ukkos- ja salamahavaintojärjestelmät 
  • Vaisalan ukkos- ja salamahavainto- ja -paikannusjärjestelmillä voi havaita, paikantaa, analysoida, näyttää, arkistoida ja rekonstruoida pilvi- ja maasalamat reaaliajassa ja offline-tilassa.
  • Salama-anturit 
  • Vaisala-salama-antureista saadaan kriittisiä paikallisia salamatietoja meteorologisiin sovelluksiin sekä uhkatietoja. Tiedot mahdollistavat etukäteisvaroitukset, turvatoimintojen käynnistämisen ja laitteiden eristämisen tarvittaessa.
  • Luotausjärjestelmät 
  • Pudotusluotain