Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sään ennustaminen

Sään ennustuksessa on kyse ilmakehän tulevan tilan ennakoinnista. Ennustamisen päätarkoitus on antaa tietoa toiminnan suunnittelua ja sääilmiöihin varautumista varten. Säähän liittyvät ilmiöt vaikuttavat paitsi ihmisten toimiin myös lukuisiin sosioekonomisiin aloihin. Tieto tulevasta säästä auttaa varotoimien suunnittelussa ja niiden oikeassa ajoittamisessa.

Sään ennustaminen edellyttää tietoa ilmakehän nykyisestä tilasta, ja sitä varten tarvitaan säähavainnointia. Ilmakehän tilan ja tulevien tapahtumien arvioinnissa käytetään myös numeerisen sääennustuksen malleja. Kaikki tämä tieto yhdistyy meteorologiseen osaamiseen perustuvissa sääennusteissa, joita levitetään viestinten ja muiden jakelukanavien kautta päätöksenteossa tietoja tarvitseville tahoille.