Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luotaustietojen jatkuvuus

Jäljempänä olevassa taulukossa ja tietojen jatkuvuusasiakirjoissa kuvataan Vaisalan RS92-radioluotaintuotesarjassa ja siihen liittyvissä maalaitteissa tapahtuneita merkittäviä muutoksia.

Kaikissa tapauksissa mittaustulosta on verrattu luotauksen kokonaisepävarmuuteen. Suorituskykytiedot ovat oheisessa Vaisala RS92-SGP -radioluotainesitteessä. Myös merkittävät muutokset, jotka eivät mielestämme vaikuta aikasarjaan, on lueteltu. Niissä on merkintä "Ei vaikuta tietojen jatkuvuuteen".

Tietojen jatkuvuusasiakirjan käyttö edellyttää seuraavia tietoja luotausjärjestelmästä:
  • Tutkitulla ajanjaksolla käytettyjen radioluotainten tyypit ja sarjanumerot
  • Tutkitulla ajanjaksolla käytettyjen maalaitteistojen ohjelmistoversiot
Tunnistustiedot ovat seuraavissa asiakirjoissa:

Muutokset ovat tunnistettavissa radioluotaimen sarjanumeron avulla

Aika Malli Kuvaus ​​Parametri Ei vaikuta
tietojen jatkuvuuteen
Huhtikuu 2004​RS92​ Tarkistettu kosteusanturin lämpötilariippuvuuden korjaus​U​
Maaliskuu 2005​RS92-SGP

Kosteusanturin laajennettu pulssilämmitys 
–60 °C:n lämpötilaan asti
 

​U
Syyskuu 2006​RS92 Kosteusanturin kontaktien parannettu pinnoite​​U
Maaliskuu 2007​RS92 Vahvistettu lämpötila-anturi​T
Kesäkuu 2008​RS92Anturin rungon pinnoitteen muuttaminen​U, T​X
 
Muutokset voidaan tunnistaa DigiCORA®-luotausohjelmiston version ja/tai käyttäjäasetuksen avulla.
Aika Kuvaus Parametri Ei vaikuta tietojen jatkuvuuteen
Marraskuu 2005Tarkistettu lämpötila-anturin säteilykorjaustaulukko ​T
Kesäkuu 2006Raportoitujen TEMP-kosteusmittausten jatkaminen –100 °C:n lämpötilaan​U​X
Elokuu 2008Suodatusalgoritmia muutettu huomioimaan lämpötilamittauksen vaatimukset yli 10 hPa:n paineessa otsoniluotauksissa ja luotauksissa raskaissa testilentokokoonpanoissa​T
​​Joulukuu 2010Kosteusmittauksen parannettu algoritmiU​
​​Joulukuu 2010Tarkistettu säteilykorjaustaulukko RSN2010T​