Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lämpötila-anturin RS92 tarkistettu säteilykorjaustaulukko RSN2010

  • Vaisala-radiosondin RS92 säteilykorjaustaulukkoon on tehty vähäisiä muutoksia. Lisäksi auringon säteilyn vaikutuksen korjaava algoritmi huomioi nyt myös radiosondin ilmanvaihdon luotauksen aikana.
  • Uutta korjaustaulukkoa käytettiin WMO:n radiosondivertailussa Yangjiangissa Kiinassa heinäkuussa 2010.
  • Huomautus: Tämä algoritmi on käytössä vain taulukon "Vaisala Radiosonde RS92 technical change" mukaan.
Lämpötila-anturin säteilykorjaustaulukko RSN2010


HUOMAUTUKSIA:

  • Radiosondin RS92 säteilykorjaustaulukko RSN2010 DigiCORA®-luotausohjelmiston versiolle 3.64
  • Taulukon korjausarvot esitetään paineen ja auringon nousukulman funktioina. Korjauksessa huomioidaan radiosondin ilmanvaihto luotauksen aikana. Taulukossa esitettyjen arvojen laskennassa on käytetty tyypillistä 5 m/s:n ilmanvaihtoa.
  • Korjausarvot vähennetään mitatusta lämpötilasta.

    Lämpötila-anturin säteilyerotaulukko RSN2010–RSN2005

Luotaussarjan tulosesimerkki: päiväluotaus, trooppinen

Uuden ja vanhan laskentatavan erot ja keskihajonta päiväluotauksessa (RSN2005). Päiväluotauksen tulokset trooppisissa olosuhteissa, 20 luotausta.

Sininen = uusi laskentatapa
Viitelinja = vanha laskentatapa
Nousu keskimäärin 5,3 m/s, keskihajonta 0,4 m/s. Yksittäiset luotaukset, siiman pituus 30 metriä.

Luotaussarjan tulosesimerkki, yöluotaus, suuri korkeus

Uuden ja vanhan laskentatavan erot ja keskihajonta yöluotauksessa (RSN2005). Päiväluotauksen tulokset korkeissa olosuhteissa, 30 luotausta

Sininen = uusi laskentatapa
Viitelinja = vanha laskentatapa
Nousu keskimäärin 5,2 m/s, keskihajonta 0,2 m/s. Yksittäiset luotaukset, siiman pituus 30 metriä.

  • Luotausten toistettavuustestillä varmistetaan, että samantyyppisten radiosondien tulokset eivät eroa merkittävästi tehtäessä mittauksia samanlaisissa ilmakehäolosuhteissa. Testi osoittaa, että toistettavuus säilyy hyvänä. 

Luotauksen toistettavuus


 

 

 

 


Erot ja keskihajonta kaksoisluotauksessa, kun uutta laskentatapaa käytetään suurissa korkeuksissa,
25 luotausta.
Nousu luotauksissa keskimäärin 5,3 m/s, keskihajonta luotausten välillä 0,3 m/s. Pallon siiman pituus 50 metriä.