Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Reittioptimointi

Route Optimization for winter maintenance equipment resource optimization
  Yleiskuvaus

   Yleiskuvaus

  Vaisala IceCast -reittioptimointi on räätälöity puolueeton ja monipuolinen talvikunnossapidon konsultointipalvelu. Palvelu on erikoistunut talvikäsittelyreittien kehitykseen tavoitteenaan kustannuksien vähentäminen, valikoidut käsittelysuunnitelmat ja resurssien uudelleenjako.

  Reittioptimointipalvelu on helppo määrittää asiakkaan tarpeiden mukaan. Ennaltaehkäisevät (jäänesto), reaktiiviset (jäänpoisto) ja lumenaurausjärjestelmät ovat kaikki osa palvelua yhdessä esikastelu- ja kuivalevitysmenetelmien kanssa.

  Vaisalan reittioptimointityöryhmällä on yli vuosikymmenen kokemus jäänesto-, jäänpoisto- ja aurausreittien suunnittelusta Isossa-Britanniassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

  Vaikka sopimusprosessin aikana käytetään hienostuneita tietojenkäsittelytyökaluja, kokemus on osoittanut, että onnistuneiden reittien tuottaminen on kaksisuuntainen prosessi, joka vaatii myös ammattitaitoisen henkilökunnan tarjoamaa konsultointia ja neuvonantoa. Vaisalan reittioptimointipalvelu tarjoaa käyttöön laajan asiantuntijajoukon maantieinsinööreistä ja GIS-asiantuntijoista ammattimeteorologeihin ja ajoneuvospesialisteihin.

  Reittioptimointityöryhmä toimii yhdessä palveluntarjoajan kanssa ja varmistaa, että uudet reitit noudattavat kaikkia lakisäädöksiä ja haluttuja tavoitteita. Säännölliset palautekeskustelut antavat sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitteluprosessiin ja varmistaa, että kaikki voivat hyväksyä lopulliset reitit.

  Reittioptimointiprojektin ensimmäiset vaiheet sisältävät tavallisesti nykyisten asiakastoimintojen arvioinnin, jolla selvitetään, mitkä vaihtoehtoiset toiminnalliset skenaariot tarjoavat parhaat säästömahdollisuudet. Tavallisesti reittioptimointi aloitetaan, kun tämä arviointi on suoritettu. Alkuarviointi voidaan tehdä myös erikseen, ja siitä saadaan puolueeton konsultointiraportti, joka selvittää palvelun nykyisen tason. Tämä voi olla arvokas menetelmä, jolla mitataan nykyisiä käsittelyjärjestelmiä, ja sitä voidaan käyttää kehyksenä tulevien rakenteellisten suositusten ja toiminnan kehityksessä.
  Tärkeimmät edut

   Tärkeimmät edut

  Reittioptimoinnin tärkeimmät edut

  • Säästä rahaa hoitamalla sama verkosto vähemmillä reiteillä. Suunnittelemalla optimaalinen joukko hoitoreittejä voidaan saavuttaa reittien lukumäärän vähennys palvelutason heikentymättä (tavallinen reittivähennys on noin 10-20 % verkoston tyypin ja koon sekä projektin tavoitteiden mukaan). Vaisalan puolueeton nykyisten hoitomenetelmien tarkastus voi myös tuoda esiin muita talvipalvelun alueita, joilla voidaan saavuttaa lisäsäästöjä.
  • Tehostaa lämpökartoitustietoja. Suunnittelemalla hoitoreittejä termisten lämpötilaluokkien mukaan voidaan harkita reittikohtaisia päätöksiä suolauksesta, mikä antaa lisäarvoa nykyisille lämpökartoitustiedoille.
  • Apua riita-asioihin. Perusteellisen reittioptimointiprosessin käyttäminen osoittaa, että palveluntarjoaja suhtautuu talvikunnossapitoon vakavasti ja pyrkii hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman hyvin. Vaisalan reittioptimointipalvelun käyttöönotto on vahva osoitus siitä, että palveluntarjoaja sitoutuu tavoittelemaan parasta mahdollista käytäntöä, ja siitä voi olla huomattavaa etua, jos joudutaan osoittamaan palveluntarjoajan rehellisyys.
  • Muuttuvat toimintakriteerit. Suorituskyvyn kriteerit, kuten hoitovälit, hoitoajat ja reittien tehokkuudet, voivat usein muuttua ulkoisten poliittisten seikkojen vuoksi. Reittioptimointi varmistaa, että käsittelyreitit mukautuvat palveluntarjoajaan kohdistuviin ulkoisiin paineisiin.
  • Resurssien muutos ja rationalisointi. Reittioptimointi varmistaa, että kunnossapidettävän verkoston muutokset, muuttuvat varastosijainnit tai kaluston lukumäärän ja kapasiteetin muutokset otetaan huomioon. Jatkuvilla reittioptimointisopimuksilla voidaan huolehtia vuosittaisista reittimuutoksista, jotka johtuvat esimerkiksi pitkäaikaisista tietyömaista tai rakennusprojekteista ja ajoneuvohankinnasta.
  • Jatkuvuuden suunnittelu. Hoitoreittien ohjaus ja muutokset ovat usein yhden henkilön tai pienen ryhmän vastuulla. Yhä dynaamisemmassa työympäristössä on tärkeää varmistaa, ettei yhden tai kaikkien yksilöiden menetys vaikuta tarjottavan palvelun tasoon. Puolueeton reittioptimointikäytäntö voi auttaa varmistamaan, että tämä vaikutus on minimaalinen.
  • Vähäisemmät ympäristövaikutukset. Rajatapausöinä valikoitu suolaus lämpöreitityksen perusteella voi tuottaa sekä rahallisia että ympäristöllisiä etuja, jos vain osa kunnossapidettävästä verkostosta tarvitsee käsittelyä. Käytössä olevien käsittelymenetelmien puolueeton arviointi voi myös tuoda esiin mahdollisia parannuksia eri osa-alueilla, kuten käsittelyväleissä ja varastointitiloissa. Näin käsittelymateriaalin käyttöä voidaan ehkä vähentää.
  Käyttötietoja

   Käyttötietoja

  • Vaisalan tien kunnossapidon reittioptimointipalvelu voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä projektina tai se voidaan integroida kokonaisvaltaisesti Vaisalan muihin tuotteisiin ja palveluihin.
  • Lämpökartoitustiedot voidaan integroida reittisuunnitteluprosessiin. Lämpökäsittelyreitit suunnitellaan suhteessa verkoston lämpimämpiin ja kylmempiin alueisiin, mikä mahdollistaa reittikohtaisen päätöksenteon valikoivalle käsittelylle rajatapausöinä, jolloin lämpötilojen ennustetaan laskevan nollan tienoille.
  • Reittioptimointi pyrkii aina maksimoimaan olemassa olevien (tai ehdotettujen) resurssien käytön, mikä tavallisesti johtaa reittien lukumäärän vähentämiseen palvelutason heikentymättä (tavallinen reittivähennys on noin 10-20 % verkoston tyypin ja koon sekä projektin tavoitteiden mukaan).
  • GIS-toimitukset: Reittikarttoja voidaan tuottaa painettuna tai elektronisissa kuvamuodoissa. Reittikartat luodaan GIS-ympäristössä, jossa yksittäiset reittikerrokset georeferoidaan ja voidaan tarvittaessa viedä GIS-alustoihin.
  • Reittioptimointia voi käyttää kaikissa verkostotyypeissä (kaupunki, maaseutu ja lineaarinen) ja -kokoluokissa. Tähän asti pienin sopimus käsitti kolme reittiä 130 kilometrin verkostossa ja suurin 297 reittiä 9 450 kilometrin verkostossa.
  • Reittioptimointia voidaan soveltaa suhteessa verkoston, varastojen ja kaluston muutoksiin ja muuttuviin rajoituksiin (käsittelyvälit ja -ajat).
  • Reittioptimoinnilla voidaan selvittää optimaaliset käsittelyjärjestelmät ja ajoneuvokapasiteetit ennen uusien resurssien hankintaa.
  • Järjestelmän avulla voidaan suunnitella myös modulaarisia reittejä, jotka kattavat useita käsittelyskenaarioita.
  Konsultointipalvelu

   Konsultointipalvelu

  Talvikunnossapidon palveluntarjoajien odotetaan jatkuvasti parantavan palvelutasoaan, vaikka heillä on harvoin käytettävissään riittävää budjettia. Säännölliset lainsäädännölliset muutokset tuovat palveluntarjoajille omat haasteensa ja rasittavat resursseja entisestään. Vaikka viranomaisten odotetaan käyttävän resursseja parhaansa mukaan ja hankkivan sijoituksille aina parhaan mahdollisen vastineen, johdonmukaisen suorituskykyilmaisimen puuttuminen voi tehdä palvelun nykytason ja parhaana pidetyn käytännön vertailusta vaikeaa.

  Vaisalan asema talvikunnossapitoratkaisujen eturintamassa tarkoittaa sitä, että pystymme tarjoamaan asiakkaille laajan globaalin kokemuksen takaamia etuja pelkkien suorituskykymittarien sijaan.

  Tavallinen konsultointiarvio perehtyy esimerkiksi verkoston kattavuuteen, yhdenmukaisuuteen muiden viranomaisten kanssa, käsittelymateriaaleihin ja varastointiin, käsittelyehtoihin, varaston ja kaluston arviointiin, kalibrointikysymyksiin, jäätilanteen ennustusjärjestelmän tehokkuuteen, reittioptimoinnin tarjoamiin mahdollisiin säästöihin ja muihin asiakkaan pyytämiin asioihin. Kaikista arvioista koostetaan suosituksia, jotka antavat lisäarvoa talvipalveluille ja tarjoavat jatkuvia säästöjä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

  Yhä useammat viranomaiset pyytävät Vaisalaa mittaamaan palvelujensa nykytason ja etsimään innovatiivisia ratkaisuja paikallisiin olosuhteisiin tavoitteenaan saavuttaa talvikunnossapidon parhaat käytännöt. Vaisalan konsultointiarvio antaa osakkeenomistajille lisää luottamusta siihen, että tarjotuissa palveluissa käytetään resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Jos näin ei vielä ole, annamme ohjeita, joiden avulla haluttu taso saavutetaan.