Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kenttäkalibrointi

Kenttäkalibrointi parantaa laitteiston luotettavuutta ja tuottavuutta. Kalliita seisokkeja voidaan välttää, koska laitteita ei tarvitse toimittaa kalibroitaviksi. Näin varmistetaan myös aukoton tiedonkeruun esimerkiksi GxP-määräyksiä noudattavissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa.

Tarjoamme kenttäkalibrointipalveluina kosteus-, paine-ero- ja lämpötilakalibrointeja. Kun laitteesi tarvitsevat kalibrointia, ota ensin yhteyttä Vaisala HelpDeskiin ja varmista, mitä kalibrointipalveluita on saatavilla tuotteillesi. Voit lukea myös lisää esitteestä.

Vaisala dataloggereiden ennalta maksetut kalibrointiohjelmat

Jos käytät Vaisala dataloggereita tai validointi/-kartoitusjärjestelmiä, voit hyödyntää edullisia, ennalta maksettuja ohjelmia, jotka auttavat säästämään kalibrointikustannuksissa. Ennalta maksetut kalibrointiohjelmat ovat tarjolla huoltokeskuskalibroinneille. Näihin ohjelmiin sisältyvät kalibrointitietojen hallinta, kalibrointiväli-ilmoitukset sekä Vaisala-kalibroinneille ainutlaatuiset as-found-/as-left-tiedot sisältävät kalibrointisertifikaatit.

Lisätietoja Vaisalan ennalta maksetuista kalibrointiohjelmista saat sähköpostitse osoitteesta system-support@vaisala.com. Jos sinulla on Vaisala-laitteidesi kalibrointia koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Vaisala HelpDeskiin.