Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kenttäkalibrointi

Kenttäkalibrointi parantaa laitteiston luotettavuutta ja tuottavuutta. Kalliita seisokkeja voidaan välttää, koska laitteita ei tarvitse toimittaa kalibroitaviksi. Näin varmistetaan myös aukoton tiedonkeruun esimerkiksi GxP-määräyksiä noudattavissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa.

Tarjoamme kenttäkalibrointipalveluina kosteus-, paine-ero- ja lämpötilakalibrointeja. Kun laitteesi tarvitsevat kalibrointia, ota ensin yhteyttä Vaisala HelpDeskiin ja varmista, mitä kalibrointipalveluita on saatavilla tuotteillesi.


Vaisala dataloggereiden ennalta maksetut kalibrointiohjelmat


Vaisalan dataloggerit tai validointi/as-left-tiedot sisältävät kalibrointisertifikaatit.

Lisätietoja Vaisalan ennalta maksetuista kalibrointiohjelmista saat sähköpostitse osoitteesta system-support@vaisala.com. Jos sinulla on Vaisala-laitteidesi kalibrointia koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Vaisala HelpDeskiin.