Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vastaanottokoe

Services for Vaisala instruments and measurement devices: Acceptance testing to verify that the system delivered to you is operational and is performing according to specifications.
  Yleiskuvaus

   Yleiskuvaus

  Vastaanottokokeella varmistetaan, että asiakkaalle toimitettu järjestelmä on käyttökunnossa ja rakennettu määritysten mukaisesti. Vastaanottokoe tehdään Vaisalan tehtaalla tai asiakkaan tiloissa tuotekohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Osallistumalla vastaanottokokeeseen voit saada perusteellisempaa tietoa laitteiden toiminnasta.
   

  Tehtaalla suoritettava vastaanottokoe

  Tehtaalla suoritettavan vastaanottokokeen tarkoituksena on tarkastaa järjestelmä ennalta määritettyjen testauskäytäntöjen mukaisesti. Vastaanottokokeen aikana havainnointijärjestelmän laitteisto ja ohjelmisto tarkastetaan perinpohjaisesti suoritusparametrien tarkistuslistan mukaan. Vastaanottokoe tehdään tehtaalla yleensä yhdessä asiakkaan kanssa. Näin asiakas saa samalla tärkeitä tietoja järjestelmänsä toiminnoista.

  Käyttöpaikalla suoritettava vastaanottokoe

  Käyttöpaikalla suoritettavan vastaanottokokeen tarkoituksena on tarkastaa järjestelmä sen käyttöpaikalla. Testin avulla pyritään takaamaan sujuva käyttöönotto ja varmistamaan, että laitteet ovat suorituskykyvaatimustensa mukaisia. Käyttöpaikalla tehtävä vastaanottokoe tehdään yleensä yhdessä asiakkaan kanssa, ja se voidaan joissakin tapauksissa myös korvata vähemmän muodollisella asennustarkastuksella.

  Lisätietoja vastaanottokokeesta saat ottamalla yhteyttä Vaisalan myyntipalveluun.