Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Projektipalvelut FAA-sertifioiduille lentosääjärjestelmille

Project Services for FAA certified AWOS from the initial planning and installation of the system through comprehensive training and maintenance services
  Yleiskuvaus

   Yleiskuvaus

  Vaisala tarjoaa lentosääjärjestelmien tueksi ainutlaatuisen avaimet käteen -ohjelman, joka kattaa lentosääjärjestelmän koko elinkaaren järjestelmän alkusuunnittelusta ja asennuksesta kattaviin koulutus- ja ylläpitopalveluihin.

  Vaisalan projektipäälliköt ja lentosääjärjestelmän teknikot asensivat ensimmäisen sertifioidun lentosääjärjestelmän jo vuonna 1979, joten meillä on alasta runsaasti kokemusta. Erikoistumisemme lentosääjärjestelmiin varmistaa, että lentosääjärjestelmäprojekti suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan tehokkaasti. Tavoitteenamme on optimoida sijoituksesi pitkällä aikavälillä.

  Ensimmäinen vaihe: lähetysmenetelmän valinta

  Suurin osa lentosääjärjestelmien tiedoista lähetetään erillisellä VHF-taajuudella. Saatavilla on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja, jotka kannattaa arvioitava ennen FCC-hakemuksen lähettämistä. Vaihtoehtoja ovat erillinen VHF-taajuus, VOR, NDB-majakka tai olemassa oleva ATIS-taajuus.

  Lentosääjärjestelmän havaintojen tulostukseen liittyvät ongelmat tulisi käsitellä liittovaltion ulkopuolisista järjestelmistä vastaavan koordinaattorin tai alueellisen taajuudenhallintavirkamiehen kanssa.

  Toinen vaihe: lomakkeiden lähettäminen

  Lähetä lomakkeet, jotka vaaditaan lentosääjärjestelmän sijoituslupaan sekä VHF-taajuuteen, jos lähetysmenetelmäksi tulee erillinen ilma–maa-VHF-lähetin. Tarvittavat lomakkeet

  • FAA-lomake 7460-1 Notice of Proposed Construction or Alteration

  Tällä lomakkeella hankitaan lentosääjärjestelmälle sijoituslupa. Lomakkeen saa liittovaltion ulkopuolisten järjestelmien koordinaattorilta.

  • FCC-lomake 601 Application for Wireless Telecommunication Bureau

  Erillisellä VHF-taajuudella havaintoja lähettävien laitosten on täytettävä tämä lomake. Lomake on saatavana FCC:n sivulla osoitteessa http://www.fcc.gov/.

  Jos lentosääjärjestelmään vaaditaan UHF-datayhteys, tällä lomakkeella hankitaan myös erillinen UHF-taajuus. Kun lomake on täytetty, se on toimitettava APCO Automated Frequency Coordination, Inc.:lle tarkistusta ja käsittelyä varten.

  Kolmas vaihe: asennus

  Lentosääjärjestelmän asennuksen saa aloittaa vasta, kun FAA on allekirjoittanut ja palauttanut FAA-lomakkeen 7460-1. Lomake vahvistaa, että lentosääjärjestelmälle valittu asennuspaikka on hyväksytty.

  Neljäs vaihe: tarkastukset

  Kun asennus on valmis ja lähetystaajuus tiedossa, alueellinen ilmailuviranomainen tekee lentosääjärjestelmälle käyttöönottotarkastuksen.

  Viides vaihe: ylläpito

  Kun lentosääjärjestelmä on otettu käyttöön, sitä on ylläpidettävä Vaisalan vuositarkastusohjelman mukaisesti, jotta järjestelmä pysyy käyttökunnossa. Ylläpito-ohjelman saa tehdä vain Vaisalan sertifioima teknikko.

  Materiaalit