Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Kosteuslaskuri

Kosteuslaskennat ja -muunnokset helposti – verkossa, ladattavassa sovelluksessa ja kentällä

Vaisalan ilmaisella kosteuslaskurilla voit laskea useita kosteuden suureita yhdestä tunnetusta arvosta. Voit tehdä muunnoksia tien päällä ja nähdä nopeasti muuttuvien ympäröivien olosuhteiden, kuten lämpötilan tai paineen, vaikutukset. Tämä kosteuslaskuri korvaa monimutkaiset manuaaliset laskelmat ja muunnokset.

Työkalulla voidaan laskea tai muuntaa seuraavia suureita:

 • suhteellinen kosteus
 • kastepiste/huurrepiste
 • absoluuttinen kosteus
 • vesipitoisuus
 • sekoitussuhde
 • höyrynpaine
 • miljoonasosa (ppm)
 • märkälämpötila
 • entalpia
 • ominaistilavuus
 • tiheys

Laskuria voi käyttää neljällä eri tavalla:

Laskurin verkkoversio

Napsauta linkkiä ja aloita kosteuslaskenta verkossa välittömästi!

Lataa Windows-sovellus

Lataa erillinen Vaisala kosteuslaskurisovellus Windows-tietokoneeseesi. Täytettyäsi lomakkeen sinulle lähetetään sähköpostitse linkki lataamista varten. Latauksen jälkeen voit aloittaa asentamisen kaksoisnapsauttamalla tiedostoa.

Lataa iPhone-sovellus

Vaisala kosteuslaskurisovellus iPhonelle sisältää samat toiminnot kuin laskurin verkkoversio. Sen avulla voit tehdä kosteuslaskentaa ja -muunnoksia helposti kentällä. Sovellus on saatavilla App Store -verkkokaupasta ja sitä voidaan käyttää myös iPadissa. Napsauta linkkiä ja lataa.

Lataa Android-sovellus


Vaisala kosteuslaskurisovellus Android-puhelimille sisältää samat toiminnot kuin laskurin verkkoversio. Sen avulla voit tehdä kosteuslaskentaa ja -muunnoksia helposti kentällä. Saatavilla Google Play Store -verkkokaupasta. Napsauta linkkiä ja lataa.

Laskurin verkkoversio ja tietokonesovellus ovat saatavilla kahdeksalla kielellä: englanti, hollanti, japani, kiina, portugali, ranska, saksa ja suomi. Laskurin iPhone- ja Android-versiot ovat saatavilla ainoastaan englanniksi. Tietokonesovelluksen versiohistoria


Versio 3.0 2013-08-27

- Uusittu laskentaohjelma.
- Uudet laskettavat suureet: entalpia, ominaistilavuus, tiheys.
- Uusi räätälöitävä käyttöliittymä.
- Loppukäyttäjä voi nyt päättää mitkä mittaussuureet näkyvät näytöllä.

Version 2.2, 23.11.2009
– Korjaa laskennan virheen, joka aiemmin ilmeni, kun lämpötila- ja ilmanpaineparametria muutettiin yhtä aikaa. Nyt uudelleenlaskenta tapahtuu heti parametrin muuttamisen jälkeen.
– Korjaa kielivalintaan liittyvän virheen, joka toi joissakin kieliyhdistelmissä näkyviin ilmoituksen, että kieltä ei löydy.
– Uusia Vaisalan visuaalisia ominaisuuksia.

Versio 2.1, 23.4.2008
– Korjaa laskennan virheen, joka aiemmin ilmeni, kun olosuhdeparametreja (lämpötilaa, ilmanpainetta) muutettiin.
Nyt kaikki arvot lasketaan uusien olosuhdeparametrien perusteella.

Versio 2.0, 8.4.2008
– Lisättiin märkälämpötilalaskenta. Käyttäjä voi määrittää mukautettuja psykrometrin kertoimia.
– Kaikki arvot lasketaan olosuhdeparametrien (lämpötila, ilmanpaine, kaasutyyppi).
– Suurin sallittu ympäristön lämpötila nostettiin +373 °C:een (+703 °F).
- Kielivalikoimaan lisättiin portugali.

Versio 1.3, 28.6.2007
– Korjattiin virhe, joka ilmeni paineyksikön muunnossa, kun muunto tapahtui yksiköiden mmHg/torr välillä.

Versio 1.2, 5.4.2007
– Parannettiin vesihöyryn paineen laskentatarkkuutta korkeissa lämpötiloissa.

Versio 1.1.1, 1.2.2007
– Korjattiin mukautettuihin kaasuihin liittyvä laskentavirhe.

Versio 1.1, 15.1.2007
– Pisteen lisäksi desimaalierottimena voi käyttää pilkkua.
– Parannettiin maakaasun laskentakaavaa korkeissa paineissa (yli 40 baaria).
– Lisättiin tulostuspainike. Painikkeella voi tulostaa koko laskurinäytön.
– Lisättiin arvojen kopioimispainike. Painikkeella voi kopioida ja liittää lasketut arvot muihin ohjelmiin, kuten Microsoft Exceliin.
– Perustilasta edistyneempään tilaan siirtyminen ei nollaa laskentaa.
– Syötteisiin liittyvissä virhesanomissa käytetään valittuja yksiköitä. Esim. lämpötila ilmaistaan Celsius- tai Fahrenheit-asteina.